Jak nejlíp skloubit Outsourcing a Insourcing IT služeb?

Rozhodujete se pro výběr outsourcingového nebo insourcingového řešení pro vaše IT? Přečtěte si, kde vidí výhody a úskalí obou řešení Karel Fišnar, vedoucí divize Cloudové řešení a služby Infinity a.s. ? outsorcing

1. Pociťují outsourcingové firmy příklon zákazníků k insourcingu jako hrozbu, nebo jako příležitost? A proč?

Firmy úzce specializované jen na outsourcing to jako ohrožení vnímat mohou, ale takových moc není a v brzké době ani nebude. Trh je neúprosný, pokud se neadaptujete na trendy, jste rychle z kola ven. Insourcing můžeme vnímat spíše jako výzvu. A to výzvu využít a zúročit zkušenosti z vlastních projektů a nabídnout zákazníkům profesionální pomoc. Co se týče technologických kapacit outsourcingových poskytovatelů, doporučuji dodavatelům dát na stůl velmi atraktivní možnost: rozdělit rizika použitím outsourcingu jako záložního řešení nebo přímo jako platformy pro provoz části služeb.

2. Jak mohou outsourcingové firmy pomoci zákazníkům zamýšlejícím zavádět in-house integraci IT služeb?

Cloudový a oustourcingový byznys obecně jsou na integraci IT služeb založeny. Dodavatel a v tomto případě spíše partner, může těžit ze zkušeností z mnoha realizovaných projektů v různých odvětvích. Samozřejmě mluvíme o již etablované firmě. Tyto zkušenosti vlastních specialistů jsou pak ve prospěch zákazníka zúročeny hned několikrát: v hladké integraci, ve využití nejmodernějších technologií, vyzkoušených procesů a z toho všeho vyplývající úspoře finančních prostředků. Dodavatel pak může profitovat nejen z kvalitní reference, ale i z případné další budoucí spolupráce.

3. Jak jste připraveni na požadavek zákazníka spolupracovat s vašimi konkurenty na dodávkách best-of-breed služeb?

Dnes je málo firem, které si takříkajíc vystačí samy. Podstatné je brát v tomto případě konkurenta nikoli jako soupeře, ale jako partnera ve společném byznysu. Společně jste určitě silnější. Nicméně, v praxi je to samozřejmě o něco složitější.

4. Jaké znalosti a kompetence musí mít dnes interní IT zaměstnanci k tomu, aby spolupráce s poskytovatelem outsourcingu přinesla očekávané plody?

To je zajímavá otázka. Svádí k jednoduché odpovědi, že žádné – vše přeci zařídí kvalitní outsourcing. Ale to by bylo výhodné jen pro jednu stranu, stranu poskytovatele. Vždyť co je lepší než naprostá závislost zákazníka. Ale já se domnívám, že to tak docela pravda není.  Pokud nemá zákazník odpovídající odborníky se znalostí jeho prostředí a procesů, vzájemná spolupráce nemusí dopadnout k oboustranné spokojenosti. Dodavatelé budou mít těžkou hlavu s dodáním služby bez kvalitního protějšku na druhé straně, spokojenost odběratele logicky klesá, zatímco náklady zákazníka na službu stoupají. Interní IT oddělení znalé lokálních procesů a prostředí bude vždy potřeba. Ale na druhou stranu zbytečně nákladné odbornostní kompetence je možné svěřit specializovanému dodavateli. Computerworld, 2014