IS na míru: lepší přehled ve firemních datech

Objem dat, která musejí zvláště velké společnosti na denní bázi zpracovávat, roste exponenciální řadou a zastaralá IT řešení nemají šanci s ním držet krok. Jedním z trendů je sjednocující a optimalizující podnikový informační systém s unikátními funkcionalitami pro konkrétní podnikání. mechanism Čím dál více středně velkých a velkých českých firem se snaží vyřešit, jak dát smysl stále rostoucímu počtu firemních dat – jak nejen dosáhnout maximální efektivity všech procesů, ale také kvalitního reportingu. Takový přehled managementu vždy zajistí vhled do systému: co se v jednotlivých odděleních jejich společností děje, kde je třeba změnit výrobní taktiku či kdy vyskladnit zboží tak, aby nevznikaly ztráty kvůli neúprosným expiračním datům, což využijí zvláště distributoři rychloobrátkového zboží.

Základem je sjednotit firemní procesy

Na výhodách homogenizace celého prostředí se shodují i reprezentanti dvou velkých českých holdingů: Motor Jikov GroupBidvest Czech Republic. „Základem je jediná homogenní databáze, ze které čerpají všechny systémy: ERP (podnikový informační systém), řízení skladu či náš e-shop,“ přibližuje ředitel IT Bidvestu Roman Žičař a dodává: „K datům je tak z celého prostředí snadnější přístup a nikde se zbytečně nedublují, což by se v případě jejich velkých objemů značně prodražovalo.“ V oblasti databází si lze dnes vybrat z několika nabídek, největšími hráči jsou Oracle a Microsoft. Trendem je přitom sjednocovat všechny platformy v jediném balíčku řešení. „Vzhledem k tomu, že volba našeho informačního systému padla na Microsoft Dynamics AX, zůstali jsme i v případě databáze u tohoto výrobce,“ říká manažer IT v Motor Jikov Group Jan Přibyl. O přechodu na databázi Microsoft SQL uvažuje do budoucna i Roman Žičař, který tvrdí, že výrobce proti předchozím verzím doplnil některé funkcionality a databáze MS SQL tak již není pro objemy dat vznikající v Bidvestu limitující. I tato společnost přitom ke sjednocení všech firemních procesů používá Dynamics AX. „Jde o velmi tvárný systém, který nám slouží nejen standardně, ale i jako výborná technologická základna pro vlastní vývoj. Nové aplikace si upravujeme většinou sami nebo ve spolupráci s naším IT partnerem, společností Infinity. Výsledek je nám šitý na míru a maximalizuje využití systému pro naše podnikání,“ vysvětluje Žičař. Zdůrazňuje přitom, že právě dobrý partner, který se dopodrobna seznámí s vašimi procesy a dokáže se jim přizpůsobit, je často důležitější než samotný systém. Při jeho výběru proto doporučuje maximální opatrnost a ověření referencí z několika zdrojů. motor jikov

V datech musíte umět číst

Jednotný ERP systém tak podle zkušeností obou manažerů šetří proti starším řešením až 30 % firemních nákladů, do čehož se započítávají nejen výdaje na hardware a software, ale především stovky člověkohodin měsíčně ušetřené zefektivněním procesů. Jak ale využít účinněji fungující systémy společnosti ke správnému řízení jejího dalšího vývoje? Odpovědí je aktivní práce s daty, získávání cenného obsahu a validních informací. Dnes již v oblasti ICT zavedeným řešením, na které začínají slyšet i české společnosti, je tzv. Business Intelligence. Jde o analytický nástroj, který klíčovým osobám ve společnosti umožní sledování všech procesů, plánů, výhledů po jednotlivých oblastech, sledování KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti), ale i jejich trendů a dále možnost jejich hloubkové analýzy v potřebných detailech. „To vše v přehledném prostředí plochy přidělené uživatelské role, přístupné z běžného webového prohlížeče,“ uvádí konkrétní případ ze své společnosti Jan Přibyl. „Měřitelný dopad takovéto kontroly podnikání celého holdingu je vidět např. v tzv. manažerské výsledovce, kde každý ředitel divize nebo oddělení najde svůj výsledek, očištěný o interní vnitropodnikové náklady nebo výnosy, i porovnání s plánem.“

Převahu získávají „velká data“

Koncept „Big Data“ navazuje na Business Intelligence a posouvá jej dál, ač spolu dnes obě oblasti úzce souvisejí a spolupracují. Nejde přitom o konkrétní objem dat ve smyslu datové kapacity, ale takový, který překračuje velikost, rozmanitost, rychlost změny i možnosti běžného zpracování standardních IT nástrojů. Nové nástroje, sdružené pod názvem Big Data, pracují proti běžným databázím s opravdu všemi „surovými“ daty, která se ve firmě nachází – včetně sociálních interakcí, streamů, mobilních zařízení ad. – a snaží se z nich vytěžit relevantní informace důležité pro rozvoj společnosti. Velké možnosti v této oblasti nabízí mimo jiné tzv. prediktivní analýza, schopná na základě současných dat předpovídat budoucí trendy (např. prodejního chování), či analýza všech řečových záznamů, využitelná v oblasti péče o zákazníky (v call-centru společnosti). Pro každou společnost se ale samozřejmě hodí jiné řešení podle její velikosti a zaměření. Sjednocený podnikový informační systém s homogenními daty je dnes základ – podle zkušeností IT pracovníků i manažerů je navýšení efektivity téměř okamžitě zjevné. Další nadstavby pak využijí spíše větší společnosti. Čím rozsáhlejší a různorodější systémy ve firmě běží, tím důležitější je mít přístup k jasnému reportingu z tohoto množství dat, který pomůže usměrňovat zacílení jednotlivých obchodních aktivit do těch nejmenších podrobností. big data Zdroj: http://technik.ihned.cz/c1-61268950-is-na-miru-lepsi-prehled-ve-firemnich-datech