Instalace WiFi Access Pointů v prodejnách Albert

Oddělení komunikací zvítězilo v tendru společnosti Ahold Czech Republic a.s. na instalaci WiFi access pointů na každou prodejnu Albert v České Republice. Projekt běžel v období od dubna do června 2011. Zároveň zde provádíme správu a monitoring. Součástí monitoringu jsou následující oblasti: funkčnost všech komponent systému, bezpečnost (vyhodnocování pokusů o průniky), inventarizace (využívání prostředků) a předcházení problémům (monitoring zašumění pásma všech access pointů). Ve společnosti byl rovněž řešen koncept zabezpečení a návazné práce (instalace CA, správa certifikátů, správa ověřovacích serverů RADIUS).