Infinity se zařadila mezi Zlaté partnery Microsoft Day 2012

Společnost Infinity se v letošním roce stala zlatým partnerem pravidelně pořádané konference společnosti Microsoft, která se konala ve čtvrtek 11. října v prostorách ClarionCongress Hotelu Praha Setkání zákazníků a partnerů společnosti Microsoft bylo zaměřeno na trendy a produktové novinky, účastníci byli seznámeni se strategií a prioritami na další fiskální rok. Kromě žhavé novinky Windows 8 byly účastníkům přiblíženy funkcionality Windows Server 2012 a Microsoft Dynamics AX 2012. Po obědě se prezentace v jednotlivých sálech zaměřily na představení nových obchodních příležitostí v segmentu velkých, středních a malých firem či v segmentu koncových zákazníků. Jakožto zlatý partner se společnost Infinity prezentovala v dobře viditelném stánku ve foyer, kde byly umístěny prezentace všech partnerů, a z kterého se vstupovalo do jednotlivých konferenčních sálů. Pro letošní rok byla jako videoprezentace vybrána firemní videa, která vznikla v rámci letního teambuildingu. Každý unikátní reklamní spot byl vytvořena s dávkou nadsázky a humoru. Výsledky této práce mohli účastníci vidět během celého konferenčního dne.