Infinity se účastnila partnerského setkání se studenty Fakulty informatiky MU v Brně

V prosinci se společnost Infinity zúčastnila pravidelného setkání Sdružení průmyslových partnerů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Této celodenní akce, která se pořádá dvakrát ročně – na konci každého semestru -, se účastní průmysloví partneři fakulty, studenti a zaměstnanci. fi mu Účastnické firmy se zde přímou formou prezentují studentům a oslovují je s možností spolupráce na projektech, zpracování diplomových prací, stáží ve firmě či s nabídkou pracovní pozic. Infinity se představila zájemcům o obor IT v odpoledním bloku přednášek . Ve firmě se každoročně vypisuje velké množství pozic vhodných pro studenty technických/IT oborů, kteří tak získají jedinečnou možnost změnit se z čerstvých absolventů na mladé IT profesionály. Za pomoci individuálního rozvojového plánu, strukturovaného odborného vzdělání a týmu zkušených kolegů si mladí absolventi rozšíří své nově nabyté znalosti a pochopí fungování IT průmyslu. Aktuální nabídky pozic nejen pro absolventy můžete sledovat zde ludvik