Infinity podporuje Bobříky

Na provoz školy pro děti trpící hluchoslepotou a dalšími postiženími přispěla Infinity neziskové organizaci Pink Crocodile, která poskytuje pomoc postiženým dětem a rovněž i dětem žijícím v chudobě po celém světě. crocodile Nově založená škola sídlí v Praze a je součástí českého projektu této organizace – Bobříci. Vzdělávání terapeutické třídy Bobříci probíhá každý týden již pátým rokem, díky škole bude ale možné sloučit všechny potřebné činnosti pod jednou střechou: diagnostiku, podporu rodin s postiženými dětmi, terapie i vzdělávání. Organizace může také nově nabídnout internátní ubytování dětem, které nebydlí v blízkosti školy. „Infinity nám nabídla, že shromáždí peníze pro naši věc. Jsme jim velmi vděčni za štědrý dar, který jsme obdrželi pro naši školu,“ řekla v rozhovoru na nedávném celodenním semináři Infinity pod horou Blaník předsedkyně dozorčí rady Pink Crocodile Ulrike Schneider. http://www.youtube.com/embed/CWImFUWXMTc