Doly Bílina uspořily 50% vláken díky optické síti

Postupným živelným rozšiřováním technologických sítí v minulosti došlo na Dolech k téměř 100% obsazení všech vláken na páteřních kabelových trasách. Provedli jsme návrh a realizaci optimalizace stávajících sítí tak, že došlo k 50% úspoře počtu využitých vláken. Návrhem vhodné struktury všech sítí a odpovídajících aktivních prvků jsme tak zákazníkovi snížili investiční náročnost – původní rozpočet na pokládku nových optických tras vycházel na 3,6 mil. Kč. Reálně investovali jenom 2,3 mil. Kč. doly bílina