České firmy plýtvají daty

Nejčastější chybou v IT většiny českých podniků i institucí je plýtvání prostorem datových úložišť, kdy se stejná data zbytečně ukládají vícekrát. Nekontrolovaně tím roste objem uložených dat, což vyžaduje nemalé finanční náklady. data Podle odhadu české IT firmy Infinity tvoří podíl duplicitních dat v tuzemských firmách 28 procent, což je skoro dvojnásobek průměru Evropské unie. „Průměrnou tuzemskou firmu stojí vlastní úložiště dat desítky tisíc korun ročně, u větších společností pak jde o statisíce. Pokud ale firma kontroluje a reguluje ukládání dat, může tyto náklady výrazně redukovat. V praxi běžně vidíme úspory ve výši 20 až 30 procent,“ uvedl ředitel divize cloudových řešení a služebInfinity Karel Fišnar. České firmy podle něj trpí hlavně chybějícím systémem vnitřní kontroly, což se projevuje chaotickým a vícenásobným ukládáním dat, kdy má vícero uživatelů uložený stejný dokument nebo e-mail na více místech – a často v různých verzích, s nimiž se pak zpětně jen velmi těžko pracuje. „Jedním z řešení je centralizovaný firemní portál, v němž všichni zaměstnanci pracují na jediném dokumentu, který je uložený na jednom místě. Důležitá je i analýza takzvaných velkých dat, hlavních firemních datových toků,“ dodává Karel Fišnar. Virtualizace a cloud totiž v současnosti hýbou tuzemským IT trhem, neboť citelně zlevňují provozní náklady a cenu za uložená data. Zdaleka ne každá firma, která takto modernizuje, si ale současně zabezpečí, aby se jí nově získaný volný prostor rychle nezaplnil bezcennými duplicitními daty od vlastních zaměstnanců. duplicitni data Zdroj: Profit, 8.9.2014, str.72