Čeho se stále bojí cloudoví zákazníci?

Předsudky, obavy a problémy českých uživatelů cloudových služeb očima kvarteta tuzemských odborníků na tuto problematiku. Ondřej Bačina (Dell Computer) vnímá, „že se klienti bojí do cloudu dávat svá primární data, ale nebojí se do něj zálohovat.“ Doplňuje ho Jan Jiskra (NetApp): „Zákazníci se veřejného cloudu bojí hlavně kvůli bezpečnosti, obavám z nedostatečného výkonu a často zmiňují také strach, že se poskytovatel nebude schopen dostatečně flexibilně přizpůsobit jejich potřebám. Moderní technologie přitom umožňují tyto otázky velmi dobře adresovat.“ „Zákazníkům mnohdy vadí, že si řešení v cloudu nelze jednoduše konfigurovat či v něm nějak lehce individualizovat nastavení,“ upozorňuje Ondřej Bačina. „To je ale možná o nepochopení veřejného cloudu. Setkáváme se se zákazníky, kteří si myslí, že cloud jim vyřeší úplně všechno. To tak ale není – veřejný cloud je služba, která má předem nastavené vlastnosti. Není to plně konfigurovatelné řešení na míru zákazníka. Na míru lze stavět spíše privátní cloudy. I ty jsou však o standardizaci napříč firmou. A to si řada klientů poptávajících privátní cloud uvědomuje,“ vysvětluje Dalibor Kačmář (Microsoft).

Jan Jiskra upozorňuje, že „jen třetina zákazníků má nějakou cloudovou strategii. Bez ní však nelze správně rozhodnout, které aplikace klient přesune do veřejného cloudu a které bude naopak využívat formou privátního cloudu, případně která část řešení zůstane zcela mimo cloud. Tato strategie musí vycházet z potřeb firmy a musí mít podporu vedení, jinak je nerealizovatelná.“ Dalibor Kačmář dodává: „Strategie může také zohledňovat, že provozování některých služeb v rámci vlastního IT může být neúměrně nákladné, a vyplatí se tedy využít hostované cloudové řešení, které je daleko levnější.“ „Na druhé straně menší firmy nemají tak přesně definované procesy, aby je nemohly přizpůsobit veřejnému cloudu. Mnohým to dokonce pomůže vymezit své první procesy,“ říká Roman Trnka (Ness Technologies). Roman Trnka to nevidí s bezpečností tak horké: „Malé a střední fi rmy nikdy za stejných nákladů nedosáhnou takové bezpečnosti, jakou mají v cloudu. Kromě toho si je potřeba uvědomit, že hodnota dat firem je sice obrovská, ale sama o sobě nemají žádnou cenu – bez jakéhokoli dalšího komentáře, provázanosti, osobních vztahů apod. jsou často bezcenná.“ Dalibor Kačmář se přidává: „Myslím, že obava z bezpečnosti je spíše opakováním toho, co říkají firmy jako Gartner a IDC. Nicméně to nejsou největší starosti českých zákazníků. Pro ně je problémem číslo jedna kvalitní internetová konektivita.“ Jan Jiskra upozorňuje na další překážky: „Kromě zmiňované obavy z malé flexibility mají čeští zákazníci problémy s lokalizací a legislativou. Hlavně u cloudů postavených mimo Evropu. Dalibor Kačmář však optimisticky uzavírá: „Myslím si, že navzdory všem obavám bude stále více firem, které přenesou většinu svých služeb k externímu dodavateli. A to zejména v segmentu menších společností, které nemají specifické IT.“ Zdroj: ChannelWorld 01/2013 (redakčně kráceno)