Bezdrátové sítě v PepsiCo / General Bottlers CR s.r.o.

a účelem zrychlení procesů skladového hospodářství vznikla potřeba nasazení wifi sítě ve více lokalitách na území ČR. Dle proměření lokality na šíření WiFi signálu se provedlo následné nasazení bezdrátové technologie Cisco. Vznikla i úspora díky centrální správě. Centrální řídící prvek (kontroler) je umístěný v Maďarsku a ovládá access pointy ve více zemích. Nebyly proto nutné tak vysoké investice do počtu HW a je jedno místo pro management. Tento systém se rozšiřuje.