Rostoucí trend MBO – jedna z největších transakcí na trhu IT

V listopadu 2012 byla dokončena změna vlastnické struktury významné společnosti v oboru IT s tržbami přesahujícími 290 mil. Kč a zaměstnávající více jak 140 lidí. Transakce byla připravována téměř 12 měsíců. Dosavadní vlastník cílové společnosti prodal svůj podíl skupině finančních investorů, kteří koupi realizovali ve spolupráci s vybranými členy managementu. Noví vlastníci mají eminentní zájem na dalším rozvoji společnosti, který jsou připraveni podpořit nejen dostatečným kapitálovým zázemím, ale rovněž odbornými schopnostmi a znalostmi. Hlavním cílem je, aby cílová společnost patřila mezi 3 největší hráče v relevantních částech IT/IS trhu v České republice a ve vybraných segmentech dosáhla vedoucího postavení. Změna vlastnické struktury se žádným negativním způsobem nedotkne současných obchodních aktivit cílové společnosti. Společnost dále povede stávající management a bude zajištěna plná kontinuita dosavadního fungování. Generální ředitel cílové společnosti dodává: „Mám velkou radost, že byl dokončen kapitálový vstup do naší společnosti. Vím o nárocích, které budou na nás nyní kladeny. Ambiciózní rozvojový plán, který jsme společně s novými akcionáři připravili, slibuje dynamický růst a já se těším na naplňování této vize. Naše společnost má všechny předpoklady pro další úspěšný rozvoj na českém i širším CEE trhu.“ Poradcem kupujícího v rámci transakce byla RSM CZ a.s., která mimo kompletního řízení a organizace transakce pomohla rovněž zajistit klíčový aspekt úspěšné realizace transakce formou MBO a tím je potřebné financování ve správné struktuře. RSM CZ ve spolupráci s klientem navrhla a zajistili kombinaci financování transakce vlastním kapitálem, juniorním (mezzaninovým) a bankovním financování a vytvořila tak zásadní základ pro konečný úspěch této transakce. Pro více informací nás kontaktujte.