„Rok, co stál za to“ – uspět lze i tam, kde ostatní pláčou

Doba je složitá. Zejména ve stavebnictví se krize skloňuje všemi pády. Přesto je možné výrazně uspět při prodeji společnosti zabývající se poskytováním služeb v tomto oboru. Společnost AED Project o tom ví své. Klíčové je dokonale se na prodej připravit a svěřit se do rukou odborníkům. Na přelomu března a dubna byla dokončena změna vlastnické struktury společnosti AED Project a.s., významného hráče v oboru projektování pozemních staveb s tržbami přesahujícími 100 mil. Kč a zaměstnávající více jak 70 lidí. Majoritní podíl získala skupina SUDOP Group. Transakce byla připravována několik měsíců s cílem vlastníků získat silného strategického partnera. Původní majitelé  zůstávají spoluvlastníky a budou nadále  firmu  řídit.

Nový kapitál

SUDOP má eminentní zájem na dalším rozvoji AED Project, což je připraven podpořit zejména obchodní činností zaměřenou na projekty v dalších oborech stavebního trhu, včetně projektů realizovaných v zahraničí. Dále pak dostatečným kapitálovým zázemím, odbornými schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi. Obě zúčastněné strany věří, že toto spojení přinese v budoucnu celou řadu synergii a pomůže posílit významné postavení AED Project v oblasti projektování pozemních staveb. Kouzlo úspěšné  transakce pro původní vlastníky není jen o  samotném prodeji majoritního podílu, ale také v pečlivé předprodejní restrukturalizaci. V tomto případě to byla  identifikace neprovozního majetku a nastavení struktury jejího oddělení od AED Project před realizací prodeje. Výsledný efekt celé transakce pro původní vlastníky AED byl tímto krokem významně zvýšen a poskytl dobrou výchozí pozici pro jednání o prodeji majoritního podílu.

Rok, co stál za to

Ing. Aleš Marek a Ing. Zbyněk Ransdorf, dosavadní vlastníci, dodávají: „Musíme přiznat, že výsledný efekt celého procesu celkem významně překročil naše očekávání. Díky kreativnímu přístupu společnosti RSM CZ jsme v jednom kroku realizovali 2 významné skutečnosti. Po letech budování AED jsme získali nejen zajímavé finanční vyrovnání, ale také silného partnera pro další růst a rozvoj společnosti. Věříme, že společné snažení stálo za to a o to více se těšíme na rozvoj společnosti AED Project v dalších letech!“ Poradcem prodávajícího v rámci transakce byla RSM CZ a.s., která mimo kompletního řízení a organizace transakce navrhla strukturu předprodejní restrukturalizace a zajistila její kompletní realizaci. Pro více informací nás kontaktujte.