Na IT trhu pokračuje konsolidace!

A stále není konec!

Na tuzemském IT trhu pozvolna posiluje svou pozici jedna významná česká společnost. Společnost Infinity a.s. vyrazila znovu na nákupy. Věří v důležitost IT technologií pro všechny společnosti napříč celou ekonomikou a nutnost konsolidace českého IT trhu, která je vzhledem k měnícím se podmínkám nevyhnutelná. Na konci května Infinity a.s., přední česká společnost implementující produkty Microsoft a dodávající kompletní IT infrastrukturu HP, dokončila akvizici teplické společnosti 3NET a.s. Transakce byla připravována několik měsíců a Infinity získala 100% podíl na 3NET od současných vlastníků, kteří budou dále působit na významných pozicích ve společnosti 3NET resp. Infinity.

3NET a.s.

3NET a.s. byla založena v roce 1991 a od počátku se zaměřovala na systémovou integraci, dodávku a instalaci počítačových systémů a počítačových sítí. V průběhu let se společnost 3NET stala klíčovým dodavatelem IT infrastruktury v oblasti Severních Čech. Mezi její zákazníky patří významné společnosti regionu. Jmenujme na tomto místě například Severočeské doly a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., statutární město Teplice a řadu dalších. Josef Vlasák, dosavadní majoritní vlastník 3NET a generální ředitel, k transakci uvádí: „Jsme potěšeni, že se nám podařilo uskutečnit strategicky významné spojení naší dlouhodobě budované regionální společnosti s tak významným subjektem jakým Infinity beze sporu je. Důvodů pro to bylo hned několik. Nejdůležitějším však byly určitě změny na IT trhu, které v posledních letech spějí k zásadní konsolidaci tohoto oboru. Společnosti naší velikosti budou mít v dlouhodobějším horizontu stále obtížnější šanci na samostatnou a významnou pozici na relevantním trhu.

Infinity a.s.

Infinity a.s. pokračuje ve svém dlouhodobém záměru sehrát klíčovou roli v konsolidaci lokálního IT trhu v oblasti implementace produktů společnosti Microsoft a dodávky kompletní IT infrastruktury HP. Po akvizici českobudějovické společnosti IT SYSTEMS a.s. realizované v roce 2011 (akvizice IT SYSTEMS přinesla synergie zejména v oblasti implementace produktů Microsoft), tentokrát zaměřila svou pozornost do oblasti IT infrastruktury. Infinity si od akvizice slibuje zejména regionální expanzi do zatím neobsazeného regionu ČR a dále posílení pozice jako klíčového dodavatele komplexní IT infrastruktury. Snažení Infinity je pozitivně vnímáno rovněž u klíčového dodavatele v této oblasti, společnosti Hewlett-Packard:  Hewlett-Packard, s.r.o. vnímá spojení společností Infinity a 3NET jako vznik silného infrastrukturního a servisního partnera schopného dodávat široké portfolio našich produktů a služeb zákazníkům po celé České republice. Síťová divize je nejvíce rostoucí obchodní jednotkou HP,“ zdůrazňuje Vít Slunečko,  Enterprise Group Indirect Sales Manager, Hewlett-Packard, s.r.o.

O současné pozici Infinity a dalších plánech jsme krátce hovořili s jejím generálním ředitelem, Ing. Jaroslavem Procházkou:

Jak byste představil Infinity?

Společnost má aktuálně 170 zaměstnanců, sídlo společnosti je v Pardubicích, pobočky máme v Praze, Brně, Českých Budějovicích a nově v Teplicích. Na Slovensku působíme přes stoprocentně vlastněnou dceřinou firmu Infinity Slovakia. Infinity je zaměřena v oblasti ICT do pěti hlavních směrů: ICT infrastruktura, Podnikové aplikace a služby, Outsourcing a Cloud, Vývoj software a Systémová integrace. Infinity je významným obchodním partnerem předních světových výrobců a dodavatelů produktů a technologií (Microsoft, HP, Cisco, VMware a další). Díky vysoké odborné kvalifikaci a zkušenostem svých pracovníků získala Infinity řadu prestižních certifikátů. Rád bych zdůraznil velmi těsnou spolupráci s Microsoftem, která Infinity umožňuje integrovat Microsoft produkty a zákazníkům dodávat flexibilní a inovativní řešení na bázi Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft .NET Framework, Microsoft SharePoint Portal Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Hyper-V Server. Z významných zákazníků bych zmínil OHL ŽS, Noark Electric Europe, Telefónica Czech Republic, Fischer International, KYB Manufacturing Czech, Nowaco, Accace, BOSCH DIESEL, GEMO Olomouc, IDS – Inžernýrské a dopravní stavby Olomouc, 2N TELEKOMUNIKACE, EGIS Praha, Saar Gummi Czech, Scania, MOTOR JIKOV Group, Sberbank CZ a další.

Co pro vás znamená akvizice společnosti 3NET?

Je to především prohloubení portfolia HP Networking, což pro nás znamená zvýšení konkurenční výhody v korporátní oblasti a v energetickém sektoru. Infinity chce touto akvizicí ukázat trhu a svým zákazníkům, že sleduje moderní trendy a investuje do růstových oblastí IT byznysu. Význam pro nás má i to, že společnost 3NET je důležitým partnerem HP v prodeji serverů a zálohovacích systémů.

Co jsou hlavní impulsy investic do ICT a proč s Infinity?

Prostředí pro podnikání se turbulentně mění, všechny firmy jsou pod intenzivním tlakem snižovat náklady, transformovat své business procesy, zabezpečovat své klíčové konkurenční výhody a obecně být schopny změny. To naši zákazníci velmi dobře vědí. Chci je ujistit, že Infinity rozumí těmto potřebám a že je připravena řešit tyto výzvy inovativními řešeními. Z technologické perspektivy jsme přesvědčeni, že Cloud Computing a zejména koncept SaaS (Software jako služba – Software as a Service) je budoucností ICT. Saas je služba s vysokou přidanou hodnotou, kdy uživatel platí za  užívání potřebného software  nebo služby. Infinity v konceptu SaaS je zákazníkovi schopna umožnit přístup k aplikacím prakticky libovolného rozsahu, od textového editoru, e- mailového klienta až po ERP systémy, Business Inteligence nebo CRM řešení. Výhodou tohoto způsobu je, že zákazník nenakupuje nutný hardware a software do svého majetku, nemusí vytvářet vlastní IT oddělení, má odhadnutelný měsíční náklad na využívání IT, má zajištěnu nepřetržitou péči o provozované technologie a jejich pravidelnou aktualizaci. Model SaaS je pochopitelně levnější kvůli úsporám z rozsahu a další výhodou  je také možnost dynamické změny počtu uživatelů a využívaného software. Věřím, že  příští zhruba dva roky přinesou obrat v chápaní cloudu, kde se zatím hlavní překážkou přijetí jeví spíše myšlení IT oddělení, nikoliv nedostatečná důvěra v technologii.

Jak vidíte budoucnost Infinity?

Máme jasnou vizi na příští tři roky. Infinity bude pokračovat v rozvoji, inovacích a růstu. Rozhodně plánujeme další akvizice jak v České republice, tak i na Slovensku. Chceme se stát jedním z rozhodujících poskytovatelů ICT služeb na českém trhu. Poradcem společnosti Infinity v rámci transakce byla RSM CZ. Pro více informací nás kontaktujte.