Jak úspěšně financovat Váš projekt?

Vybrali jsme pro Vás tři témata, která z našich zkušeností bývají klienty při zajištění bankovního financování podceňována, nicméně dle našeho názoru jsou stejně důležitá jako např. výše úrokové sazby nebo forma zajištění.
Prvním předpokladem pro úspěšně získaní financování či refinancování je kvalitně připravený projekt a následně jeho vhodná prezentace bance. Neméně důležité je situaci nepodcenit, mít reálná očekávání a počítat s časovou rezervou při realizaci projektů.

Informační Memorandum je vizitka projektu

Banky si aktuálně vybírají z velkého množství projektů a snaží se tedy zaměřit pouze na atraktivní možnosti financování. Důležité je nepodcenit přípravu úvodní žádosti o financování a kvalitní představení projektu. Bance předložit dobře připravený projekt, spolu s návrhem na preferované podmínky poptávaného financování včetně výše úvěru, doby splatnosti nebo vhodné formy zajištění úvěru. Vzhledem k našim zkušenostem jsme schopni pro Vás kvalitně zpracovat základní informační memorandum, kde se zaměřujeme zejména na následující:
  • Projekt – stručný popis projektu, hlavní výhody projektu, finanční plán, modelace financování
  • Klient – historie, klíčové obchodní partnery, úspěchy, ocenění apod.
  • Požadavky na financování – strukturovaný popis parametrů poptávaného financování
Kvalitně zpracované informační memorandum představující projekt zásadně ovlivní úvodní posouzení banky a její vyhodnocení atraktivity projektu. Selhání v tomto kroku může ve výsledku znamenat vyjádření nezájmu banky o daný projekt, jelikož nebude např. patrný potenciál projektu nebo banka si zhodnotí náročnost získání potřebných podkladů od budoucího dlužníka.

Ing. Petr Dvořák, Senior bankovní poradce UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se o spolupráci se společností RSM CZ vyjádřil následovně:

„Vámi zasílané případy jsou pro nás určitou soft zárukou, že principiálně dávají smysl i charakter zpracování je pro nás vyhovující, jsme schopni získat potřebné informace, učinit si náhled na klíčové, podstatné rysy, charakter podnikání potencionálních klientů. Závěrečné shrnutí, strukturované sdělení požadované poptávky financování je pro potřeby interního projednání s kolegy v teamu (manager, analytici), ale i často se schvalovateli ideální. Obecně Memoranda zpracovávaná RSM CZ nám umožňují urychlit prostudování nového případu, přípravu na jednání s klientem i strukturování finálních nabídek financování.“

Je třeba zaťukat na správné dveře (seznam bank k oslovení)

Na základě našich zkušeností a z dlouholeté spolupráce s bankovními institucemi působícími v rámci ČR oslovíme s poptávkou financování celý bankovní trh, který je pro daný segment podnikání a zejména pro Váš konkrétní projekt relevantní. Správným výběrem bank a zejména konkrétních pracovních týmů, lze ušetřit hodně času. Banky jsou velké instituce, které mají mnoho odborných oddělení, ve kterých se klienti těžko orientují. Naše poptávku po financování vždy adresujeme na konkrétní osoby, které ji mohou kvalifikovaně posoudit a předložit relevantní nabídku na poskytnutí financování. Vzhledem k tomu, že se orientujeme na bankovním trhu a jsme s bankami v úzkém kontaktu, jsme schopni Vám posoudit Váš projekt a jeho financovatelnost. Díky této společné diskuzi dokážeme vzájemně nastavit reálná očekávání úspěchu získání poptávaného financování. Pomůžeme Vám i v další fázi projektu, kdy Indikativní nabídky vyhodnotíme, porovnáme a doporučíme nejvýhodnější nabídku.

Kovenanty jsou nejpodceňovanější hrozbou budoucích problémů

Nastavení správných kovenantů, tedy těch, které jsou pro banku akceptovatelné a pro Vás jako budoucího dlužníka splnitelné, je často jeden z nenáročnějších úkolů při sjednávání podmínek financování. A stále se setkáváme s velkým podceněním této oblasti. Nezapomeňte, že kovenanty jsou stejně důležité jako například výši úrokové sazby či způsob ručení a jejich neplnění Vám může způsobit v budoucnu velké problémy. U projektů, kde klientům pomáháme získat financování, vždy spolu s klientem modelujeme budoucí předpoklady hospodaření a testujeme na těchto předpokladech bankou požadované kovenanty. A pokud nevychází, hned to řešíme. V mnoha případech jsme kovenanty pro klienty také dodatečně přejednávali, jelikož při uzavírání financování klient nekladl patřičný důraz na správné nastavení těchto parametrů a teprve v průběhu splácení se ukázalo, že je není schopen plnit.

Realizace projektu – case study

RSM CZ ve spolupráci s klientem kompletně zajistila financování nemovitostního projektu. V prvním kroku bylo připraveno informační memorandum s představením a popisem projektu v oblasti investic do nemovitostí v objemu cca 200 mil. Kč. Součástí memoranda byl podrobný podnikatelský záměr společnosti včetně finančního plánu a modelace optimální struktury financování projektu. RSM CZ převzala veškerou komunikaci s vybranými finančními institucemi s cílem získání nejvýhodnějších podmínek. Proces byl celou dobu koordinován s klientem. Vytipované banky byly osloveny s poptávkou financování projektu v objemu cca 120 mil. Kč. V prvním kole výběrového řízení jsme obdrželi indikativní nabídky od 8 bank. Na základě porovnání struktury parametrů jsme klientovi doporučili nabídky od 4 bank do užšího kola výběrového řízení. V závěru jsme pro klienta vybrali jednu nejvhodnější nabídku banky k financování jeho projektu. Financování projektu pro klienta se nám podařilo realizovat během šesti měsíců od zahájení prací na poptávce financování. Klient získal exkluzivní podmínky financování, které byly ve srovnání s nabídkou na běžném trhu významně výhodnější. Poskytnuté financování bylo připraveno přesně dle jeho potřeb a možností, tj. výše úvěru, časový průběh a výše splátek, marže, výhodné poplatky, vhodné zajištění úvěru a optimální nastavení kovenantů. Náklady na naše poradenství byly klientovi kompenzovány během prvních 6 měsíců zajištěného financování, a to formou úspory v nákladech na financování projektu proti původnímu plánu. Nezávazná konzultace Vám může přinést cenné informace a předem naznačit Vaše možnosti při budoucím vyjednávání s finančními institucemi. Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti a pomůžeme vám při sestavování podkladů pro banky, aby Váš čas a úsilí byly optimálně využity a šance na úspěch maximalizovány. Dle našich zkušeností jsme schopni dosáhnout maximálních efektů pro klienta u projektů s limitem financování nad 50 mil. Kč. Chcete-li vědět více k problematice zajištění bankovního financování, prosím, kontaktujte nás.