NetSuite – komplexní ERP pro sledování finanční výkonnosti vašeho podniku

Organizace dnes vyžadují pro správu financí řešení, které je dostatečně flexibilní pro dynamicky se měnící obchodní potřeby. NetSuite ERP umožňuje organizacím spravovat IT náklady, optimalizovat účetnictví, zefektivnit proces správy objednávek a zadávání zakázek, odstranit manuální tvorbu výkazů založených na tabulkových procesorech a zlepšit produktivitu zaměstnanců. Výhody, které přineslo organizacím používání NetSuite: (Zdroje: Nucleus Research a Hurwitz & Associates)
 • Snížení IT nákladů o 50 % a více
 • Urychlení finanční uzávěrky o 20 % až 50 %
 • Zkrácení cyklu od objednávky k platbě o 50 % a více
 • Zkrácení času na přípravu auditu o 50 %
 • Snížení nákladů na fakturaci o 25 % až 75 %
 • Snížení průměrné splatnosti pohledávek o 10 % až 20 %
 • Transparentnost výkonnosti společnosti v reálném čase napříč všemi obchodními funkcemi – souhrnně až po úroveň jednotlivých transakcí (viz obrázek)
Real Time Transparency

Klíčové výhody využívání NetSuite ERP

 • Zlepšení efektivity finančních operací a produktivity s jedním integrovaným systémem pokrývajícím všechny základní procesy, s dostupností uživatelům kdekoliv na světě
 • Centralizovaná správa všech uzávěrkových aktivit vedoucí k redukci času a zdrojů vynakládaných na vyhledání a rozpoznání chyb
 • V souladu s aktuálními standardy pro uznávání výnosů, daňový požadavky a výkaznictvím dle různých účetních standardů a národních regulacíKonsolidované finanční výsledky ze všech oblastí podnikání dostupné v reálném čase agregovaně i v transakčním detailu

Přednosti řešení

Souhrnné účetnictví a finance

NetSuite ERP vám poskytuje vše potřebné ke zřízení účinných procesů a vnesení transparentnosti do obchodních operací. Kromě standadních funkcí hlavní účetní knihy, flexibilních pracovních nástrojů na přizpůsobení vašich procesů a podpory více měn, NetSuite také poskytuje:
 • Plnou viditelnost vašich pohledávek a závazků s integrovaným cyklem od prodejní objednávky k platbě (tzn. prodejní objednávky, fakturace, inkasa) a správu nákupních transakcí od objednávky k proplacení faktury (tzn. požadavek, nákupní objednávka, faktura)
 • Správu skladového hospodářství, od výroby po sklad se schopnostmi správy dodavatelského řetězce
 • Kompletní sledování životního cyklu majetku a reportování od pořízení po amortizaci a vyřazení
 • Podporu projektového účetnictví a sledování financování projektů a jejich ziskovosti
 • Automatické účtování výnosů v souhlasu s účetními standardy používající flexibilní plánování a sofistikované alokace
 • Full-service služby pro zpracování mezd, včetně sledování času, odměn a náhrady výdajů (bohužel zatím s omezeným využitím v ČR)
 • Integrované nástroje pro rozpočtování a prognózování se správou finančních projekcí ve vazbě na aktuální hodnoty.
Řiďte výkonnost společnosti z mobilu Řiďte výkonnost podniku – kdykoliv, odkudkoliv, z jakéhokoliv mobilního zařízení

Správa finančních uzávěrek

NetSuit ERP pomáhá organizacím urychlit proces uzávěrek, s možností správy uzávěrkových aktivit a detekce a reakce na problémy dříve než se vyskytnou nebo se vystupňují. NetSuite optimalizuje finanční uzávěrky tím, že poskytuje:
 • Uzamykání účetních období pro zabránění nechtěným zápisům do dalších období
 • Kontrolní list aktivit měsíční uzávěrky, které mají být postupně provedeny
 • Finanční nastavení pro intercompany transakce, přepočet zahraničních měn.

Podpora různých účetních standardů a předpisů

NetSuite ERP účinně pomáhá řídit společnost v souladu s různými účetními standardy a postupy a legislativními regulacemi. NetSuite obsahuje:
 • Podporu finančních výkazů a účetních knih dle různých účetních standardů
 • Připravená přiznání pro účely daní a výkaznictví na základě předpisů dané země
 • Nastavení oprávnění, které zařídí, aby každý měl přístup k tomu, co potřebuje pro svoji práci
 • Podrobná historie transakcí, reportů, vyhledávání

Výkazy a analýzy v reálném čase odkudkoliv

Kterýkoliv uživatel může vytvářet výkazy pomocí snadno použitelných nástrojů, sledovat aktuální výsledky nad denní operativou, identifikovat základní příčiny problémů a provádět korekce. NetSuite poskytuje informace v reálném čase pomocí:
 • Uživatelsky nastavitelného prostředí k monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti důležitých pro každou úlohu, od vedení až po zaměstnance
 • Přednastavené účetní výkazy a snadno použitelný nástroj pro tvorbu ad-hoc výkazů
 • Finančních výkazů konsolidovaných pro více dceřiných společností a měn
 • Přístupu k informacím na cestách z mobilního zařízení.