Zřízení krajských finančních úřadů, nových bankovních účtů a změny ve správě (zejména daně z nemovitostí) od 1. 1. 2013

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Největší změnou je redukce počtu finančních úřadů. Namísto dosavadních 199 bude pouze 14 krajských finančních úřadů a jeden Specializovaný finanční úřad, které budou zastřešené Generálním finančním ředitelstvím a Odvolacím finančním ředitelstvím. Z dosavadních finančních úřadů se stanou tzv. Územní pracoviště krajských finančních úřadů. Od 1. 1. 2013 se tedy finanční úřad nebude jmenovat např. Finanční úřad v Berouně, ale Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Berouně. Změnou finančních úřadů však nic nekončí.

Pozor na změnu bankovního účtu správce daně

Současně s touto revoluční změnou dojde ke změně všech bankovních čísel. Od 1. 1. 2013 je tedy nutné zaplatit daň na nový bankovní účet správce daně, vedený u ČNB, který si zjistíte zde. Doporučujeme tedy hned od ledna změnit čísla účtů, přestože budou dle neoficiální informace GFŘ ještě nějakou dobu platit současně i ta původní a všechny platby budou automaticky přesměrovány.

Jedno daňové přiznání za všechny nemovitosti v kraji, ale komu ho podat?

Nejvýraznější změny čekají správu daně z nemovitostí. Ti, co budou příští rok podávat přiznání k dani z nemovitostí, tak nově již budou podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nacházejí na území jednoho kraje. Pro ty, co přiznání podávat nemusí, se nic nemění a jejich spisy budou automaticky převedeny na příslušný krajský finanční úřad dle předem nastavených pravidel. Doporučujeme prostudovat Pokyny GFŘ-D-12 a GFŘ-D-13, které v této souvislosti byly vydány. Tyto pokyny i příklady naleznete zde. Výhody, které nový systém přinese, budou v tom, že finanční úřady sloučí (předpokládáme, že automaticky) Vaše daňové povinnosti za původní finanční úřady v kraji pod jednu částku, kterou budete moci zaplatit ve dvou splátkách (bude-li daňová povinnost vyšší než 5 000 Kč) a daňovou povinnost budete moci zaplatit nebo podat přiznání u jakéhokoli územního pracoviště daného krajského finančního úřadu. Daně z nemovitostí, které hradíte nyní například Finančnímu úřadu pro Prahu 8 a pro Prahu 3 tak zaplatíte v jedné částce na Finančním úřadu pro hl. město Prahu – např. na Územním pracovišti pro Prahu 4. Pro více informací nás kontaktujte.