Změny spojené s rekodifikací společnosti řeší na poslední chvíli…

Začátkem prosince jsme uspořádali ekonomickou konferenci na aktuální daňová témata a základní shrnutí nových právních kodexů – NOZ a ZOK, které se účastnilo přes 80 účastníků zejména z řad finančních ředitelů a jednatelů společností z různých sektorů podnikání. Účastníků jsme se zeptali, jak na tom jsou aktuálně jejich společnosti se změnami korporátních dokumentů v souvislosti s NOZ a ZOK. Z průzkumu vyplývá dle našeho názoru překvapivá skutečnost. I když Nový občanský zákoník (NOZ) i Zákon o obchodních korporacích (ZOK) významně zasahuje do fungování všech obchodních společností a o jeho účinnosti od 1.1.2014 se vědělo řadu měsíců, téměř polovina respondentů (ankety se jich účastnilo 70), se na realizaci teprve chystá! Významná část respondentů (41%) na změnách pracuje. Jen 12% z dotázaných je na novinky připraveno a má přeměnu korporátních dokumentů hotovu. graf NOZ a ZOK   A jak jste na tom vy?