Vyznáte se v novém názvosloví daní?

Nový občanský zákoník přinese v roce 2014 zcela novou terminologii. Nové termíny budou muset být logicky zapracovány do všech daňových předpisů. Přečtěte si, o jaké změny se jedná. Změny se dotýkají názvosloví a odborné terminologie. Například obchodní společnost se změní na „obchodní korporaci“, závazky na „dluhy“, nájem podniku na „pacht“, půjčka na „zápůjčku“ apod. Dopad do daní z příjmů bude významný především kvůli zrušení zákona o dani darovací a dědické a z převodu nemovitostí. Tyto daně budou integrovány do daně z příjmů, a to i s nově zavedeným institutem vzájemného darování.

Další změny, které již úplně nesouvisí s rekodifikací, jsou:

  1. Osvobození dividend a podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácených mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky v rámci EU
  2. Prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky
  3. Zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů, které nejsou v obchodním majetku, a zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů u fyzických osob na 15 % a u právnických osob sjednocení na 10 % ze základu daně.
Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Více informací získáte sledováním našeho newsletteru.