Příspěvek na neprůstřelné vesty, munici nebo zdravotní péči. Daňové úlevy při pomoci Ukrajině zjednoduší situaci desítkám tisíc firem.

Prezidentem  byla včera (18. 5. 2022) podepsána novela zákona, která výrazným způsobem rozšiřuje možnost odečítání darů poskytnutých přímo Ukrajině. Nové opatření v oblasti darů bude možné použít zpětně za celý rok 2022.

Nově bude možné odečíst například dary ukrajinské veřejně prospěšné organizaci, ale také české či ukrajinské organizační složce státu (např. ukrajinské ambasádě) určené na podporu obranného úsilí Ukrajiny. Naopak finanční podporu přímo uprchlíkům, kteří přišli do Česka, nebo nepeněžité dary jako odvoz uprchlíků od hranic nebude možné odečíst ani nadále. Podnikatelé a firmy si však tyto bezúplatné nepeněžité výdaje budou moci odečíst od základu daně jako daňově uznatelný výdaj. Prodloužena na rok 2022 byla také možnost odečíst si od základu daně dary poskytnuté na zákonem stanovené účely až do výše 30 % základu daně.

Nové úpravy umožní odečíst z daní až stovky milionů korun, které v posledních měsících darovaly české firmy. Tuto možnost pravděpodobně uvítají desítky tisíc firem a novela zároveň může k darování motivovat i další. Řada společností by totiž bez novelizace zákona nemohla dar například přímo na ukrajinskou obranu od základu daně odečíst. Díky flexibilní reakci státu tak v příštích měsících pravděpodobně dojde k nárůstu peněz darovaných v souvislosti s tímto válečným konfliktem. Dary na tyto účely se totiž budou moci odečíst stejně jako ty běžné.

Přehledně – jak darovat a co novela mění?

Lze bezpečně odečíst již nyní

 • Peníze pro veřejné sbírky (právnické osoby) dle zvláštního zákona.
 • Dary veřejně prospěšné organizaci se sídlem v ČR, EU nebo EHP na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely.
 • Dary českým obcím, krajům a organizačním složkám státu na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, polici, na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu.
 • Dary právnické osobě (komerční firmě) se sídlem v ČR nebo EU či EHP na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, policii na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu.
 • Dary fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, EU či EHP, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, škol anebo školských zařízení.
 • Dary fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, EU či EHP, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby dle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nehrazené zdravotními pojišťovnami, na zvl. pomůcky nehrazené příspěvkem ze st. rozpočtu nebo na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

 Novela umožní odečíst z daní jako dar

 • Dary veřejně prospěšné organizaci se sídlem na území státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely.
 • Dary ukrajinskému státu (např. ukrajinskému velvyslanectví) nebo územně-správním celkům státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, polici, na podporu nebo ochranu mládeže, požární ochranu.
 • Dary právnické osobě (komerční firmě) se sídlem na území státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, policii na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu.
 • Dary fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, škol anebo školských zařízení.
 • Dary fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby dle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nehrazené zdravotními pojišťovnami, na zvláštní pomůcky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu nebo na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.
 • Dary veřejně prospěšné organizaci, obcím, krajům, státu anebo organizační složce státu (českým i ukrajinským), nebo právnické osobě se sídlem v ČR, EU, EHP anebo na území státu Ukrajina na podporu obranného úsilí státu Ukrajina (např. dar ukrajinské ambasádě na nákup zbraní, munice, vojenského materiálu).

Veškeré shora uvedené dary bude moci nově odečítat i daňoví rezident Ukrajiny, pokud v ČR podává daňové přiznání.

Nebude možné odečítat jako dar ani po přijetí novely

 • Přímý dar jakékoli fyzické osobě na Ukrajině, která není poživatelem invalidního důchodu, nebo nezletilou osobou závislou na péči jiné dle zvláštního právního předpisu například přímo na ubytování, oblečení, jídlo, obranu, munici konkrétní fyzické osobě apod.
 • Přímý dar jakékoli fyzické osobě, která není poživatelem invalidního důchodu, nebo není nezletilou osobou závislou na péči jiné dle zvláštního právního předpisu – například příspěvek přímo uprchlíkovi v ČR na ubytování, oblečení, jídlo.
 • Dar zaměstnanci ukrajinské národnosti na humanitární nebo charitativní účely (v případě sjednání v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě anebo vnitřním předpisu bude možné uplatnit u zaměstnavatele i jako daňově uznatelný výdaj).
 • Nepeněžité dary ve formě ubytování uprchlíkům (dle novely ale bude pravděpodobně možné uplatnit nikoli jako odčitatelnou položku, ale jako daňově uznatelný výdaj u podnikatelů a firem).
 • Nepeněžité dary jako poskytnutí služeb například ve formě přepravy uprchlíků od hranic (dle novely ale bude pravděpodobně možné uplatnit nikoli jako odčitatelnou položku, ale jako daňově uznatelný výdaj u podnikatelů a firem).