Převodní ceny ve světle Trumpových daňových reforem

Po páteční inauguraci prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa spousta firem s napětím očekává, jaký dopad na ně bude mít prezidentova deklarovaná daňová politika.   Její hlavní změnou je snížení sazby daně z příjmů právnických osob („DPPO“), která má klesnout z aktuálních 35 % na 15 %. Dále v rámci podpory aktivity firem na americkém trhu byla přijata možnost jednorázového uplatnění investic do majetku v nákladech firem (místo uplatnění aktuálních časových odpisů), nicméně při takové volbě nebudou moci firmy uplatnit své nákladové úroky. Pro repatriaci zisků amerických firem držených v současnosti v zahraničí zpět do Spojených států hodlá zavést jednorázové daňové prázdniny se zvýhodněnou sazbou 10 %. Tyto změny mají stimulovat domácí ekonomiku vyšší aktivitou firem, investicemi a mimo jiné i návratem významných zisků amerických firem zadržovaných mimo Spojené státy.   I k takto výrazně snížené sazbě DPPO je nicméně nutné počítat s daněmi jednotlivých států a výsledná úroveň zdanění bude stále významně převyšovat úroveň např. ve Velké Británii (plánováno 17 %), Irsku (12,5 %) a v České republice (19 %). Z tohoto důvodu neočekáváme nějaké významnější přehodnocování a změny v aktuálně uplatňovaných transfer-pricingových („TP“) strategiích nadnárodních společností tak, aby ve větší míře přesouvaly své zisky do Spojených států.   Co může mít významný dopad do aplikace převodních cen, jsou proklamace ohledně výrazných dovozních cel pro automobily vyrobené v Mexiku. Tyto proklamace již změnily investiční záměry Fordu a Toyoty. Pokud se tyto návrhy (jednorázové odpisy majetku společně s neuplatněním úroků) a proklamace (významných cel) stanou skutečností, bude nutné jejich dopady promítnout do TP strategií nadnárodních společností působících na americkém trhu tak, aby odpovídaly novým podmínkám a legislativě Spojených států.   Dále je otázkou, jakou podporu budou mít ze strany Trumpovy administrativy aktuální projekty, jako BEPS a související iniciativy na úrovni OECD a EU. Aktuálně lze pouze konstatovat, že i v oblasti implementace těchto projektů mohou nastat významnější změny, spojené s předáním vlády ve Washingtonu. Implementace konkrétních opatření na úrovni EU prostřednictvím relevantních směrnic nicméně pokračuje nerušeně dál, např. Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, novelizace směrnic zahrnující Country by country reporting, který se bude vykazovat již za období roku 2016.   V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.   Zdroj: www.rsmuk.com, Ken Almand – What will President Trump´s tax policy mean for transfer pricing?