Poslanecká sněmovna schválila stabilizační balíček

Poslanecká sněmovna ve středu 7. listopadu schválila tzv. stabilizační balíček, tedy zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Většina změn, které z této novely vyplývají, bude účinná pro roky 2013 až 2015 (výjimky pak uvádíme u jednotlivých bodů). Nyní míří tento zákon do Senátu. Z prohlášení opozice vyplývá, že Senát pravděpodobně balíček zamítne. Vzhledem k poslednímu vývoji na naší politické scéně můžeme očekávat, že Sněmovna bude schopna veto Senátu přehlasovat. V případě, že Senát bude přehlasován, půjde balíček k podpisu prezidentovi, který zákon buď podepíše, nebo ho vrátí zpět do Sněmovny a ta ho zase musí přehlasovat 101 většinou. Pak by se balíček stal platným.

Hlavními změnami jsou:

 • Zvýšení sazeb DPH na 21% a 15%, od 2016 sjednocení na 17,5% a přesun některých položek (např. dětské pleny) do základní sazby
  • Sazby DPH však budou na programu jednání Sněmovny znovu tento pátek. Sněmovna se bude zabývat tzv. technickou novelou DPH, kterou Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, jejichž obsahem je mimo jiné zachování stávajících sazeb DPH 14% a 20%, a to bez jakéhokoliv omezení účinnosti, a navíc i zachování stávajícího rozsahu zboží podléhajícího snížené sazbě DPH.
 • Solidární zvýšení daně ve výši 7% z částky přesahující cca 100.000 Kč měsíčně
 • Zrušení slevy na poplatníka pro důchodce
 • Postupné zrušení tzv. zelené nafty, tedy zrušení nároku na vrácení spotřební daně při použití nafty pro zemědělskou prvovýrobu (od 2014 bez časového omezení)
 • Zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3% na 4% (od 2013 bez časového omezení)
 • Omezení výhod při uplatnění výdajových paušálů (od 2013 bez časového omezení)
  •  Zastropování výše odpočtu paušalizovaných výdajů na 800.000 Kč u 40% paušálu (používají např. advokáti, daňoví poradci, notáři atd.) a na 600.000 Kč u 30% paušálu (např. pronájem), což odpovídá hrubému příjmu 2 mil. Kč ročně.
  • Poplatníci používající paušál nebudou mít možnost uplatnit slevu na manželku a na děti, pokud budou činit dílčí základy daně s paušálem více než 50 % celkového základu daně.
 • Zvýšení srážkové daně na 35% u příjmů nerezidentů ze zemí, se kterými Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění ani dohodu o výměně informací (od 2013 bez časového omezení)
 • Zrušení stropu u pojistného na zdravotní pojištění
V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace k jednotlivým bodům novely nás neváhejte kontaktovat.