Od ledna pouze elektronicky

S příchodem nového roku budou muset plátci DPH podávat svá přiznání pouze elektronicky. Koho se to bude týkat a jakým způsobem budou moci plátci elektronická podání činit? Elektronicky se budou od ledna 2014 podávat jak daňová přiznání, dodatečná přiznání, jakékoli hlášení, tak i přihlášky k registraci za plátce DPH a oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Tuto povinnost stanoví nový paragraf 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Svá elektronická podání budou moci plátci zasílat správci daně prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro Finanční správu“ na adrese www.daneelektronicky.cz (označované také jako „EPO“ nebo Daňový portál). Finanční správa dále připravuje i další možnost, jak podat přiznání elektronickou formou, a sice s ověřenou identitou podatele stejně jako se lze přihlásit do datové schránky. Podle tiskové zprávy GFŘ toto zatím není zpřístupněno, ale jakmile bude tento dálkový přístup technicky možný, tak finanční správa zveřejní, jaká podání budeme moci takto činit. Na závěr připomínáme, že pro všechny plátce DPH bez výjimek zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání, pokud jde o podání výpisu z evidence pro daňové účely dodavatele nebo odběratele u režimu přenesení daňové povinnosti a souhrnného hlášení.