Nový formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob přinesl dvě zajímavé novinky

Leden s sebou již tradičně přinesl řadu změn v daňové oblasti. Jednou z nich je i nový formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob. Ten obsahuje dvě novinky.

První změnou je, že právnická osoba bude nově uvádět odpisy nehmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2021 do části B Přílohy č. 1 II. oddílu na řádek 12, namísto řádku 10. Nehmotného majetku pořízeného před 1. lednem 2021 se však tato změna netýká, tzn. odpisy takového majetku se budou stále uvádět na řádek 10.

Druhou novinkou je možnost předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u správce daně formou přílohy daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. To se týká účetního období započatého nejdříve 1.1.2021 a skončeného nejdříve 31.12.2021. Tuto novinku mohou využít pouze obchodní korporace, které nepředávají výroční zprávu České národní bance.

Potřebujete s přiznáním k dani právnických osob poradit? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám s ním pomůžeme.