Novinky v hlášení Intrastat pro rok 2022

Nové nařízení vlády, které je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), přineslo několik změn a novinek jak v samotném hlášení Intrastat, tak i v údajích, které se mají vykazovat. Změnou neprošel práh pro samotné vykazování, ten i nadále zůstává na 12 milionech korun za rok v obou směrech.

Jednou z nevýraznějších změn pro hlášení Intrastat od ledna 2022 je změna terminologie. Nově se bude používat pojem dovoz zboží do jiného členského státu pro „přijetí“ a vývoz zboží z jiného členského státu pro „odeslání“.

Nově budou také zpravodajské jednotky vykazovat kód státu původu i u vyváženého zboží a DIČ partnerského subjektu v členském státě dovozu. Změnou prošel i limit malých zásilek, způsob zaokrouhlování měrných jednotek, vykazování tzv. stoprocentního dobropisu a kódy povahy transakce. Nové kódy povahy transakce jsou spolu s převodníkem k dispozici na stránkách ČSÚ.

Největší novinkou, kterou toto nařízení zavádí, je možnost zjednodušeného vykazování, potažmo zjednodušeného hlášení.

Zjednodušené hlášení je možné použít pro zpravodajské jednotky, které v předchozím roce dosáhly hodnoty 12 mil Kč, ale nepřesáhly hodnotu 20 mil Kč v jednom směru, a zároveň se nejednalo v tomto nebo předchozím roce o obchod se zbožím, které je uvedeno ve Sdělení Českého statistického úřadu o seznamu zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování, jako např. alkoholické nápoje.

Zpravodajská jednotka, která tyto podmínky (pro každý směr zvlášť) splní, podává jednou ročně zjednodušené hlášení, které obsahuje pouze informaci o směru pohybu zboží, referenční období a kód typu věty zjednodušeného hlášení, a to v termínu pro podání hlášení za referenční období leden daného roku. V případě vzniku povinnosti se registrovat pro Intrastat v průběhu kalendářního roku, se pak zjednodušené hlášení podává v tom referenčním období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Rádi bychom upozornili, že zpravodajské jednotce tím ale neodpadá povinnost evidovat jednotlivé transakce a jejich výši za předmětné období, jelikož po překročení hranice 20 mil automaticky vzniká povinnost podat řádné hlášení Intrastat v daném směru.

Poprvé bude možné podat toto zjednodušené hlášení podat za období leden 2022, tedy do 16. února 2022 v případě elektronického podání.

V případě, že byste potřebovali zjistit, zda se možnost podání zjednodušeného hlášení na vaši společnost vztahuje, případně, zda je pro vás výhodné, neváhejte se na nás obrátit.

Autoři

Kateřina Provodová

Head of Tax
Zobrazit detail