Novinky v oblasti DPH – rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od dubna 2015 a další aktuální změny

Víte, že mobilní telefony a notebooky budete moci koupit za ceny bez DPH? Od 1. dubna 2015 (a není to apríl) zavádí daňová správa v rámci boje proti daňovým podvodům rozšíření položek, na které bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti (tedy samovyměření). Tento režim je aplikován u B2B transakcí (tedy mezi dvěma plátci) s místem plnění v tuzemsku, kde DPH nepřiznává dodavatel, ale nově odběratel, který si DPH zároveň nárokuje za dodržení standardních podmínek pro nárok na odpočet (pro oba jde tedy o neutrální transakci z pohledu placení DPH).

Režim přenesení daňové povinnosti

Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ze dne 22. prosince 2014, vymezuje položky z přílohy č. 6 zákona o DPH, u kterých bude od 1. dubna 2015 aplikován dočasný režim přenesení daňové povinnosti. Níže pro vás uvádíme přehled položek, u kterých se bude tento režim od 1. dubna 2015 aplikovat, a to v dělení jak na trvalé použití tohoto režimu (§§ 92b – 92e zákona o DPH), tak na jeho dočasné použití (§ 92f a příloha č. 6 zákona o DPH): 1) Dodání zlata (§ 92b – trvalé použití režimu) 2) Dodání odpadů a šrotu dle přílohy č. 5 k zákonu o DPH (§ 92c – trvalé použití režimu) 3) Poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92e – trvalé použití režimu) 4) Obiloviny a technické plodiny (nařízení vlády – dočasné použití režimu), u cukrové řepy aplikace režimu až od 1. září 2015 5) Kovy včetně drahých kovů (nařízení vlády – dočasné použití režimu) 6) Mobilní telefony (nařízení vlády – dočasné použití režimu) 7) Integrované obvody před zabudováním do výrobků (nařízení vlády – dočasné použití režimu) 8) Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, např. notebooky a tablety (nařízení vlády – dočasné použití režimu) 9) Videoherní konzole (nařízení vlády – dočasné použití režimu) 10) Emisní povolenky (nařízení vlády – dočasné použití režimu) Aplikace režimu je tedy de facto rozšířena o položky 4) – 9), u kterých je však nutné zohlednit minimální limit 100 tis. Kč, stanovený jako podmínka pro použití tohoto režimu. Pro aplikaci režimu musí být dále splněno jak slovní vymezení zboží, tak jeho vymezení kódem nomenklatury celního sazebníku. Za účelem jednotné aplikace režimu vydalo GFŘ informaci k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, která podrobně stanoví podmínky aplikace režimu mimo jiné i ve specifických situacích (zálohové platby, právní fikce, stanovení základu daně a jeho oprava, bonusy, atd.). Pokud jde o ostatní relevantní oblasti DPH, které doporučujeme aktuálně sledovat, jedná se o zdanění dodání nemovitostí (GFŘ má v nejbližší době publikovat dlouho očekávanou informaci k této oblasti) a dále o výkladem Nejvyššího správního soudu zpřísněnou aplikaci ručení příjemce plnění za nezaplacenou daň  dodavatelem, který je v nepříznivé ekonomické situaci.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp