Novinky v DPH – možnost uplatnění opravy/snížení DPH u pohledávek v insolvenci i pro pohledávky vzniklé šest a méně měsíců před insolvencí

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu („NSS“) 9 Afs 170/2014 vneslo zcela nový pohled na vymezení pohledávek za dlužníky v insolvenci, u kterých je možné uplatnit opravu (a tedy snížení) DPH poskytovatelem u plnění, za které nedostal zaplaceno a odváděl by tak státu DPH de facto ze svého. Jednou z podmínek pro uplatnění této opravy dle příslušného zákonného ustanovení je požadavek, aby pohledávka „vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku“. Daňová správa v čele s Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí uplatňovala dlouhodobě výklad, že je možno tuto opravu DPH provést pouze u pohledávek, které vznikly minimálně 6 měsíců před rozhodnutím soudu o insolvenci. Tento výklad potvrzovala i informace GFŘ zveřejněná na internetových stránkách a daňová správa se pro obhájení tohoto výkladu mimo jiné dovolávala zavedené správní praxe. Oproti tomu plátce DPH v tomto případě uplatnil opravu u pohledávek vzniklých v prvním až šestém měsíci před rozhodnutím o insolvenci. To správce daně napadnul s argumentací, že záměrem zákonodárce bylo takové pohledávky vzniklé těsně před rozhodnutím o insolvenci vyloučit z možnosti provedení opravy. S touto argumentací se nicméně neztotožnil NSS, dle kterého naopak takovýto výklad správce daně neodpovídá smyslu a účelu navrhované úpravy. Smyslem dle NSS naopak bylo umožnění opravy DPH u skutečně „předinsolvenčních“ pohledávek, tedy těch, které vznikly nejvýše 6 měsíců před rozhodnutím o úpadku (tedy v 1.-6. měsíci před insolvencí). Pro ty plátce DPH, kteří si již dle zavedené správní praxe uplatnili opravu u pohledávek vzniklých v 7.-36. měsíci před insolvencí, se tak otvírá příležitost pro uplatnění této opravy i u pohledávek vzniklých v 1.-6. měsíci před insolvencí. Nicméně uplatnění opravy u pohledávek vzniklých v 7.-36. měsíci s argumentací na zavedenou správní praxi po zveřejnění tohoto rozsudku je již značně rizikové, i když se daňová správa k tomuto výkladu NSS zatím žádným způsobem nepostavila. V případě Vašich dotazů ohledně uplatnění opravy DPH u pohledávek v insolvenci se neváhejte obrátit na naše daňové specialisty.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp