Nová holdingová velmoc?

Lotyšsko se díky výrazným změnám v daňové legislativě stává vhodnou evropskou zemí pro založení holdingu. Pokud zamýšlíte založit nebo přesunout holding do zahraničí, nestojí za to zkusit pobaltskou republiku? V nedávné době jsme informovali o chystaných změnách na Kypru, a o tom, co budou změny znamenat pro další investice z daňového pohledu. Nyní pro vás máme tip na novou destinaci, která se daňovými výhodami Kypru velmi přiblížila, ne-li vyrovnala: Lotyšsko. Pro mnohé možná překvapivé, ale o to skutečnější.

Osvobození dividend a zisků

S účinností od 1. ledna 2013 implementovalo Lotyšsko do své daňové legislativy ustanovení o osvobození dividend a zisků z prodeje akcií a podílů bez jakéhokoliv dalšího omezení. Z tohoto důvodu se Lotyšsko stává velmi atraktivní zemí pro založení holdingové struktury.

Co je v Lotyšsku nového od 2013:

  • Přijaté dividendy a zisky z prodeje akcií a podílů nepodléhají dani z příjmů právnických osob a to bez omezení, tj. bez časového testu nebo minimálního podílu v dceřiné společnosti
  • Vyplacené dividendy nepodléhají srážkové dani
  • Vyplacené úroky a licenční poplatky spřízněné společnosti z EU (od 2014 i do zemí mimo EU) nepodléhají srážkové dani
  • Výše uvedené se nevztahuje na platby ze/do zemí označovaných jako daňové ráje.

Další výhody:

  • Nízká sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 15%
  • Služby související se založením společnosti a její správou jsou výrazně levnější než na Kypru
  • Stejně jako Kypr i Lotyšsko má uzavřeno spoustu smluv o zamezení dvojímu zdanění.
Není tedy čas zamyslet se nad tím, zda Lotyšsko není vhodnou zahraniční destinací pro založení holdingu? Pro více informací nás kontaktujte.