Každý bude mít svou daňovou informační schránku

Od března 2014 bude mít každý daňový subjekt s datovou schránkou automaticky zřízenou i daňovou informační schránku. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů, který poslanci schválili 8. 8. 2013 ve třetím čtení, se dotýká i daňového řádu.  Jednou z významných změn, které má přinést, je nová úprava daňových informačních schránek. Co je daňová informační schránka? Daňová informační schránka (dále „DIS“) je určitá elektronická nadstavba, fungující podobně, jako např. internetový přístup k bankovnímu účtu, která ale poskytuje informace nikoli o stavu vašich financí, ale o stavu vašich nebo firemních osobních daňových účtů. DIS je přístupná na stránkách Daňového portálu. V DIS tak najdete všechny své daňové povinnosti bez nutnosti navštívit Finanční úřad, např. nedoplatky, přeplatky, předpisy plateb daní, ale i individuální osobní daňový kalendář, informace o nahlášených bankovních účtech, adresách a podáních, které správce odeslal nebo od vás přijal. Pro zřízení DIS bylo dosud třeba vyplnit a elektronicky podepsat Žádost o zřízení a Přihlášku k nahlížení. Přístup do DIS vás sice nic nestojí, ale má nevýhodu v tom, že k zřízení i užívání DIS bylo nutné vždy vlastnit uznávaný elektronický podpis, který zřizují certifikační autority za poplatek a jen na 1 rok.

Co přinese novela?

Výrazné zjednodušení, která má přinést chystaná novela, spočívá v tom, že přístup k DIS bude umožněn nejen za použití elektronického podpisu, ale i prostřednictvím datových schránek, jež mají právnické osoby již několik let zřízeny bezúplatně ze zákona. Žádost o zřízení nebo zrušení DIS bude také nově možné podat i bez elektronického podpisu. Správce daně bude dokonce povinen DIS zřídit z moci úřední každému daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka, a který dosud neměl  DIS, a to bezodkladně po zpřístupnění datové schránky. Stávajícím subjektům pak má být podle přechodných ustanovení DIS zřízena do 3 měsíců po nabytí účinnosti zákona. Pro více informací nás kontaktujte.