Holding na Kypru nebo raději v ČR?

Nad Středozemím se stahují mračna. Kypr odmítl nabízenou pomoc z EU. Stáhnout se z ostrova může být řešením. Nezůstaneme doma? Kypr chtěl získat přibližně 5,8 mld. EUR na podporu svého bankovního sektoru v rámci finanční pomoci od Evropské unie výměnou za zdanění všech vkladů u bank. Kyperský parlament odkládal konečné rozhodnutí až na úterní podvečer, kdy celý návrh smetl ze stolu a zamítl ho. Od té doby probíhají jednání o tom, co bude dál, protože se Kypr bez finanční podpory pravděpodobně neobejde. Předpokládáme, že nakonec bude muset Kypr přistoupit k mnohem tvrdším krokům, které by tamní ekonomiku pomohly vzkřísit. Proto je možné, že dojde ke zvýšení stávající, v rámci Evropské unie nejnižší, sazby daně z příjmů, a případně i ke zvýšení poplatku „special contribution for defence“. Takové opatření by se týkalo všech společností, které mají na Kypru své sídlo. Přestože si Kypr dlouhodobě udržuje pověst země se stabilním daňovým systémem a výhodným daňovým režimem, je nyní otázkou, zda ekonomická krize touto pověstí neotřese a zda bude Kypr i nadále evropským daňovým rájem, jak se této zemi často přezdívá. Je tedy na místě zamyslet se, zda nezaložit holdingovou společnost jinde než na doposud tolik oblíbeném Kypru. A proč nevyužít domácí prostředí?

Jaké jsou výhody českého holdingu?

  • Jednoduchá dostupnost
  • Komunikace v českém jazyce
  • Nižší náklady na založení holdingu a jeho správu než v zahraničí
  • Dividendy vyplácené mezi společnostmi jsou osvobozeny od zdanění
  • Dividendy plynoucí fyzickým osobám podléhají v současné době sice srážkové dani, ale v budoucnu by se na ně také mělo vztahovat osvobození