GFŘ bere na milost rozsudek Nejvyššího správního soudu ohledně nerealizovaných kurzových rozdílů

Od začátku roku 2014 se s účinností zákonného opatření Senátu nenápadně, ale velmi zajímavě mění ustanovení, které definuje základ daně z příjmů. Toto ustanovení (konkrétně jde o § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů) nově upřesňuje definici příjmů tím, že stanoví, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou zdanitelnými příjmy jeho výnosy. V roce 2014 už tak nebude možné vyjmout nerealizované kurzové rozdíly ze zdanění, jak naznačoval loňský rozsudek Nejvyššího správního soudu. Jak ale postupovat v roce 2013? Změna v definici základu daně reaguje na nejasnosti, které se začaly objevovat právě po zveřejnění rozsudku Nejvyššího správního soudu („NSS“), který v roce 2012 rozhodoval ve sporu o zahrnování tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů do základu daně. Dle NSS „způsob účtování, v jehož důsledku jsou nerealizované kurzové rozdíly účetně zahrnuty do výnosů, nemůže mít za následek zdanění „příjmů“, který jím podle zákona o daních z příjmů svou povahou není, a dokonce za něj ani správcem daně od samého počátku účinnosti zákona o daních z příjmů (tj. od roku 1993) považován nebyl.“ Generální Finanční Ředitelství („GFŘ“) vnímalo rozsudek NSS jako rozhodnutí v konkrétní kauze a proto se podle něho pro jeho ojedinělost nedalo řídit. GFŘ nevidělo důvod měnit ustálenou praxi ohledně zdaňování „nerealizovaných“ kurzových rozdílů, tj. trvalo dál na jejich výsledkovém zobrazení a zdanění i přes odlišný názor NSS. V souvislosti s legislativní změnou od roku 2014 ale nyní GFŘ reaguje vydáním Informace k problematice „nerealizovaných“ kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu NSS. V této informaci sice GFŘ tvrdí, že svůj názor na zdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů nemění, ale zároveň uvádí, čím se mají řídit poplatníci, pokud budou při zahrnování či nezahrnování „nerealizovaných“ kurzových rozdílů do základu daně postupovat do konce roku 2013 podle rozsudku NSS. Tím tak v podstatě bere rozsudek NSS na milost. I když se obě varianty v konečném důsledku od sebe neliší, neboť dochází pouze k rozložení celkového zdanění mezi jednotlivá zdaňovací období, domníváme se, že pro některé poplatníky může být výhodnější v roce 2013 postupovat podle rozsudku NSS a nerealizované kurzové zisky (a samozřejmě i ztráty) do základu daně nezahrnovat. Pokud budete chtít tuto problematiku diskutovat do většího detailu, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailem.