Formuláře pro Country by Country ohlášení a oznámení zveřejněny pouhé 3 týdny před termínem podání!

Generální Finanční ředitelství („GFŘ“) aktuálně zveřejnilo formuláře pro Country by Country („CbC“) ohlášení a oznámení, které mají povinnost podávat české entity patřící do nadnárodních skupin podniků s konsolidovaným obratem nad 750 mil. EUR, a to již do konce října 2017. V září nabyla účinnosti novela zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní („Novela“), která v České republice zavádí povinnost CbC reportingu. Na tuto novelu aktuálně reagovalo GFŘ vydáním Sdělení k podávání zpráv podle zemí (tj. CbC reportingu).

CbC ohlášení

Relevantní pro většinu českých entit patřících do nadnárodních skupin podniků (s obratem nad 750 mil. EUR) bude pouze podání ohlášení, tj. informace, kdo a v jaké zemi bude pravidelně podávat CbC oznámení za skupinu. Ohlášení za všechna období končící do 31. října 2017 (v případě kalendářního roku se tedy bude jednat o zdaňovací období roku 2016) je nutné podat již do konce října 2017. GFŘ zveřejnilo strukturu formuláře ohlášení, ve kterém je nutné identifikovat českou entitu a její skupinu, nejvyšší mateřskou entitu a subjekt podávající oznámení a také vykazované účetní období (viz ZDE) .

CbC oznámení

Následně bude „ohlášená“ entita podávat oznámení, které je nutné podat vždy do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období (za účetní/zdaňovací období roku 2016 do konce roku 2017). Vzor oznámení (zprávy podle zemí) zveřejnilo Ministerstvo financí ve vyhlášce č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Toto oznámení (zpráva podle zemí) bude obsahovat informace (výnosy, aktiva, zaměstnance, daň) relevantní pro posouzení odpovídajícího rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy, které mají správci daně sloužit pro identifikaci firem s nesprávně nastavenými převodními cenami.

Forma podání

Podání ohlášení i oznámení je možné pouze elektronicky, a to buď datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Co doporučujeme udělat

  1. Identifikovat, zda patříte do skupiny s konsolidovaným obratem nad 750 mil. EUR
  2. Pokud ano – zajistit podání CbC ohlášení do konce října 2017
  3. V případě významnějších transakcí se spojenými osobami si nechat odborně ověřit nastavení převodních cen (platí i pro ty entity, které pod CbC nespadají)
S podáním ohlášení nebo oznámení i s nastavením převodních cen vám rádi pomůžeme. V případě vašich dotazů se na nás prosím obraťte.