Evropská komise schválila žádost České republiky týkající se možnosti použití plošného přenesení daňové povinnosti

Evropská komise v letos v červnu schválila žádost České republiky k možnosti využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti DPH (tzv. plošný „reverse charge“ režim). Návrh musí nyní schválit ještě Rada EU, a to jednomyslně. Dle posledních informací by o návrhu měla Rada EU jednat na pracovní úrovni v průběhu letních prázdnin 2019. Po těchto pracovních diskuzích, a eliminaci možných výhrad ostatních členských států, by měl být návrh zařazen k projednání na úrovni ministrů. Hlavním důvodem žádosti o plošný režim reverse charge je boj s karuselovými obchody. V případě schválení návrhu bez větších zdržení, Ministerstvo financí doufá v zavedení plošného režimu přenesení daňové povinnosti do české legislativy od 1. července 2020. Režimu by podléhala veškerá zdanitelná plnění týkající se zboží a služeb, a to u transakcí nad 17 500 eur, nebo ekvivalentu 450 000 Kč. Dosud je využíván lokální režim přenesení daňové povinnosti jako výjimka EU Směrnice, a to zejména v oblastech, v níž nejvíce dochází k podvodům v rámci řetězových obchodů, tj. u IT produktů, jako jsou laptopy, integrované obvody – mikroprocesory, mobilní telefony, dále pak u drahých kovů, zvláštnímu dodání plynu či elektřiny dle zákona apod. Je rovněž nutné zmínit, že možnost využití plošného režimu přenesení daňové povinnosti je časově omezena, a to do 22. června 2022. Toto datum je aktuálně dnem, kdy by měl být podle Evropské komise v EU zaveden „definitivní systém pravidel DPH“. Dle ministerstva financí zatím však není jisté, že se nový systém podaří včas schválit, a tak by mohlo rovněž dojít k prodloužení lhůty i pro využití plošného režimu reverse charge. Přeneste vaše daňové povinnosti na nás. Rádi vám se vším poradíme a pomůžeme.