Elektronická evidence tržeb schválena, ostrý provoz už od prosince

Rádi bychom Vás informovali, že byl přijat zákon o elektronické evidenci tržeb. Ve Sbírce zákonů vyšel 13. dubna pod číslem 112/2016 Sb. společně sdoprovodným zákonem č. 113/2016 Sb. Povinnost zavedení elektronické evidence tržeb („EET“) je rozdělena do jednotlivých etap, a to dle druhů tržeb přijímaných poplatníky vrámci jejich podnikání. 11. května zároveň zveřejnila Finanční správa na oficiálním webu www.e-trzby.cz technickou specifikaci pro účely vývoje či úpravy pokladních zařízení, která je určena přímo IT vývojářům softwarů.

Postupné zavedení EET bude probíhat ve čtyřech etapách:

  1. Ubytovací a stravovací službyod 1. prosince 2016 (NACE kód 55: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, a kód 56: 56.1, 56.2, 56.3)
  2. Velkoobchod a maloobchodod 1. března 2017
  3. Všechny další činnosti kromě činností uvedených ve 4. etapě níže – od 1. března 2018
  4. Následující výrobní činnosti a řemesla od 1. června 2018 – výroba textilií, zpracování dřeva (NACE 13-17), výroba mýdel, čistících prostředků, parfémů (NACE 20.4), výroba pryžových a plastových výrobků (NACE 22 a 23), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (NACE 25), výroba nábytku (NACE 31 a 32), oprava a instalace strojů (NACE 33), specializované stavební činnosti (NACE 43), opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu (NACE 95), ostatní osobní služby – kadeřnictví, atd. (NACE 96).

Pro praxi je dobré si uvědomit, že pro účely vzniku povinnosti evidovat tržbu je rozhodující konkrétní druh uskutečněné tržby, nikoliv předmět podnikání poplatníka. Určení druhu tržby vychází ze statistické klasifikace (NACE), a typicky u stravovacích provozů bude vněkterých případech rozdílné například od posouzení pro účely DPH, které dnes subjekty provádí pro stanovení sazby daně.

EET bude podléhat široký okruh tržeb přijímaných vhotovosti, včetně platebních karet, stravenek, atd., kromě příjmů mimo předmět daně, nahodilých příjmů (prodej obchodního majetku, atd.), příjmů zdaněných srážkovou daní a příjmů zpronájmu (mimo podnikání). Výjimku mají mít dále regulované subjekty jako finanční instituce, fondy, energetické společnosti, vodovody, kanalizace, apod. Trvalou výjimku zEET budou mít tržby ze samostatných automatů a zveřejných toalet.

Ostatním vzniknou se zavedením EET mimo jiné následující povinnosti:

  • Požádat správce daně o autentizační údaje (za účelem registrace do systému)
  • Pořídit si zařízení pro EET spřipojením kinternetu (resp. upravit stávající účetní systém, pokladnu) a
  • Evidovat každý přijatý příjem/tržbu (tj. odeslat informace o konkrétním příjmu, obdržet kód transakce a ten uvést na účtenku).

Může se zdát, že povinnost evidovat tržby je ještě daleko, protože první etapa nastane až 1. prosince. Už dnes je ovšem dobré prověřit si stávající účetní nebo pokladní systém a zamyslet se, jakým způsobem vaše firma evidování tržeb zajistí. Technická řešení mohou být různá, ale zvlášť u těch složitějších, stavěných pro váš konkrétní provoz, bude dodavatel potřebovat určitý čas. Také kapacita dodavatelů není neomezená, a pokud si vzpomenete na poslední chvíli, můžete se dostat do problémů. Stejně tak klienti, kteří do řešení zapojí zahraniční IT centra, by měli spřípravou technického řešení začít co nejdřív.

Jako každý zákon i zákon o elektronické evidenci tržeb ssebou přináší některá pozitiva, konkrétně:

  • Zavedení slevy na dani zpříjmů fyzických osob do 5 tis. Kč pro poplatníka, který vdaném období poprvé zaeviduje příjmy dle tohoto zákona
  • Snížení DPH sazby u stravovacích služeb na 15 % (počínaje 1. prosincem 2016, a to svýjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků).

Pokud se setkáte s jakýmikoliv nejasnostmi ohledně elektronické evidence tržeb, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

K tématu evidenci elektronických tržeb pro Vás připravujeme seminář. Sledujte proto naše newslettery, aby Vám workshop na aktuální téma neutekl.