Je DPH součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí?

V pochybnostech ve prospěch poplatníka je zásada, která již nejednou pomohla poplatníkům na dani ušetřit, ale zpravidla si jí poplatník musí prosadit soudní cestou a tak to bylo i v nedávno mediálně rozebírané kauze Střelských Hoštic, obce nyní známé nejen rodičům, jejichž děti tam jezdí na školy v přírodě nebo přírodovědecké tábory. O co tam tedy šlo a jaké to má dopady na ostatní poplatníky? Obec prodala pozemek a uplatnila DPH na výstupu. Podala přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde do základu daně zahrnula i DPH, ačkoli to zákon výslovně neupravuje, protože tak stanoví důvodová zpráva. Pak podala odvolání proti svému podání a celá kauza se pak po zamítnutí odvolání dostala ke krajskému soudu a po neúspěšné žalobě pak k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Ten však překvapivě letos v červnu rozhodl ve prospěch poplatníka a tím se otevřela široká diskuse o aplikovatelnosti rozsudku a vracení daně i u dalších poplatníků. Ačkoli se k uvedenému rozsudku zpočátku finanční správa stavěla rezervovaně, po potvrzení rozsudku i jiným senátem NSS vydala finanční správa dne 5.9.2017 tiskovou zprávu, že bude u poplatníka převodce akceptovat cenu sjednanou bez DPH. Z toho vyplývá, že pokud jste si sjednali v období 2014 až 31.10.2016 v kupní smlouvě, že poplatníkem daně z nabytí je převodce a nabývací hodnota pak byla počítána ze sjednané ceny, která obsahovala i DPH a od termínu pro podání daňového přiznání neuplynulo více než tři roky můžete dostat rozdíl na dani zpět. Co je ale zatím otázkou, ke kterému se Nejvyšší správní soud ani finanční správa jasně nevyjádřila, je otázka, zda tento závěr je možné aplikovat i na případy, kdy poplatníkem je nabyvatel, tedy například i na situace od 1.11.2016. Podle našeho názoru je tak v této oblasti možné očekávat novelizaci příslušného zákonného opatření senátu, nebude-li dříve u NSS rozhodnuta kauza, ve které je poplatníkem nabyvatel. Pokud ale stojíte nyní před rozhodnutím, zda DPH zahrnout či nezahrnout do základu daně z nabytí nemovitých věcí, neváhejte se na nás obrátit o radu.