DPH judikatura – úrok ze zadržovaného odpočtu a nárok na odpočet holdingových společností u nákladů souvisejících s nabytím dceřiných společností (due diligence, ocenění, atd.)

V právě probíhajících vedrech jsme se rozhodli zvolit pro naše daňové novinky lépe stravitelná aktuální témata, a to pohled soudů na právo plátců DPH na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, „NSS“) a na často diskutovaný nárok na odpočet DPH u holdingových společností (rozhodnutí Evropského soudního dvora, „ESD“).

Úrok ze zadržovaného odpočtu – NSS 8 Afs 68/2013 – 46 vs. § 254 daňového řádu

První téma – právo plátců DPH na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu řešil NSS v rozsudku 8 Afs 68/2013 – 46, ve kterém konstatuje s odkazem na svou předchozí judikaturu (7 Aps 3/2013 – 34), že správce daně má možnost prověřovat oprávněnost nadměrného odpočtu DPH, ale pouze po nezbytně nutnou dobu. Delší zásah správce daně potom představuje zásah přesahující spravedlivou míru a musí být patřičným způsobem kompenzován. Judikatura NSS i ESD považuje lhůtu tří měsíců za lhůtu, která dává správci daně přiměřený prostor k základnímu prověření uplatněného nároku na nadměrný odpočet a jedná se o dobu, kdy plátce DPH ještě nemůže po správci daně požadovat odpovídající úročení zadržovaného nadměrného odpočtu. Pokud jde o odpovídající úročení po uvedené tříměsíční lhůtě, NSS považuje (dle svého rozhodnutí 7 Aps 3/2013 – 34) za odpovídající výši úroku úrok stanovený dle § 155 odst. 5 daňového řádu, konkrétně tedy repo sazbu ČNB zvýšenou o 14 procentních bodů. Daňová správa se navzdory názoru NSS a ESD odvážně rozhodla v § 254a daňového řádu přiznat tento úrok až po pěti měsících a ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 1 procentní bod. Otevírá se tak prostor pro úspěšné nárokování vyššího úroku před správními soudy.

Nárok na odpočet DPH u holdingových společností – C-108/14 a C-10914

Dále bychom Vás rádi upozornili na nové vymezení pravidel ESD k uplatnění nároku na odpočet DPH u holdingových společností. Těmito pravidly se zabýval ESD ve svém rozhodnutí z 16. července 2015 C-108/14 a C-10914. ESD zde konstatuje, že:
  • Pokud se holdingová společnost podílí na řízení všech dceřiných společností (vykonává tak ekonomickou činnost), má holdingová společnost plný nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s nabytím těchto dceřiných společností (jejich podílů), např. náklady na due diligence, ocenění podílu, související právní služby, atd.
  • Pokud se však podílí na řízení pouze některých dceřiných společností, má nárok na odpočet DPH pouze částečný.
  V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp