Dotkne se povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 i vás?

Jak jsme vás již informovali, důvodem k tomuto kroku je novinka v oblasti zdanění fyzických osob od roku 2013, tzv. solidární zvýšení daně. Odhaduje se, že zavedením této novinky vznikne povinnost podat daňové přiznání za rok 2013 více než statisícům zaměstnancům, kteří se dosud o daňový formulář nemuseli starat. Nemůže se tato povinnost týkat náhodou i vás? Co se stane když přiznání nepodáte? Dosud jsme byli zvyklí, že povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyz. osob se týkala zpravidla jen zaměstnanců s jinými příjmy (z podnikání, pronájmu, apod.), nebo se souběžnými příjmy. Kvůli solidárnímu zvýšení daně to ale již neplatí. Tato povinnost se může týkat i běžných zaměstnanců, jejichž měsíční příjem z jakéhokoli důvodu (třeba z důvodu vyplaceného odstupného, mimořádného bonusu apod.) v kterémkoliv kalendářním měsíci přesáhne čtyřnásobek průměrné mzdy. V roce 2013 je touto hranicí 103 536 Kč za měsíc. Do měsíčního příjmu zaměstnance se přitom započítává nejen hrubá měsíční mzda, ale i jakékoli odměny, 13. platy, odstupné, náhrady za dovolenou, auto pro služební či soukromé účely, ostatní nepeněžní příjmy, které nejsou osvobozené atd. Z toho, co přesáhne tuto hranici, se odvede navíc 7 % záloha na solidární daň. Fakticky se ale solidární (milionářská) daň počítá z ročního příjmu, a to ze souhrnu příjmů ze zaměstnání (§6) a z dílčího základu daně z podnikání (§7) tj. ji ve finále budou platit jen ti, kteří mají roční hrubé příjmy vyšší než 1 242 432 Kč (48 násobek průměrné mzdy). Ostatním, kteří zaplatili pouze zálohu na solidární daň v jednom či více měsících a celkově se přes 48 násobek průměrné mzdy nedostanou, vznikne přeplatek a ten jim finanční úřad vrátí, musí ale splnit povinnost podat daňové přiznání (do 3 měsíců od uplynutí zdaňovací období, tj. do 1. 4. 2014 či s plnou mocí na daňového poradce do 6 měsíců, tj. 1. 7. 2014). Rozhodování o vrácení nebo nevrácení přeplatku a podání či nepodání přiznání bohužel není závislé na vůli zaměstnance, jak by se mohlo zdát. Zaměstnanec, jehož se toto zvýšení dotkne, a to byť v jednom jediném měsíci, je totiž povinen podat po skončení kalendářního roku daňové přiznání, což znamená, že už mu zaměstnavatel nemůže za rok 2013 zpracovat roční zúčtování daně, na které byl třeba léta zvyklý. Navíc tomu, kdo nesplní povinnost podat přiznání, hrozí citelné sankce, a to i v případě, že by mu vznikl přeplatek díky solidární dani a jde tak o jeho prospěch. Výše pokuty závisí na délce zpoždění a na celkové výši stanovené roční daně, která zahrnuje i daň vypočtenou z běžné závislé činnosti, vybíranou jinak zálohově. Maximální pokuta je 300 tisíc korun a v případě, že daňový subjekt daňové přiznání vůbec nepodá, je stanovena dolní hranice pokuty na minimálně 500 Kč. Takže „nesolidární“ ale i „solidární“ zaměstnanci pozor!  Nepodat přiznání se nemusí vyplatit. Někteří zaměstnavatelé to však řeší a svým zaměstnancům vychází prostřednictvím svých daňových poradců vstříc a jejich novou administrativní zátěž jim tak pomohou vyřešit. Pokud se Vás to týká, neváhejte se obrátit na svého zaměstnavatele případně přímo na nás.