Daňové novinky 2016

Spříchodem nového roku 2016 si Vám níže dovolujeme shrnout významné daňové změny, které nás daňové poplatníky a plátce čekají. U daně zpříjmů nebyl Ježíšek zrovna štědrý, ale o to víc na nás myslel u daně zpřidané hodnoty.

Pokud jde o daň zpřidané hodnoty („DPH“) budeme spolu s DPH přiznáním podávat i kontrolní hlášení, poprvé za leden 2016, tj. do 25. února 2016. Další významnou změnou bude uplatňování DPH u dodání nemovitostí a rozšíření režimu lokálního reverse-charge mechanismu (samovyměření). Pokud jde o daň znabytí nemovitých věcí, bude jasně stanoven její poplatník již samotným zákonem (a nikoliv případnou dohodou).

Kontrolní hlášení

Jak jsme Vás již informovali, kontrolní hlášení nenahrazuje přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, nicméně nahrazuje výpis zevidence pro účely DPH (deklarující tuzemská reverse-charge plnění). Kontrolní hlášení podávají plátci DPH (tuzemské i zahraniční subjekty dále i skupina dle § 5a zákona o DPH), pokud:

  • Uskuteční nebo přijmou zdanitelné plnění smístem plnění vtuzemsku nebo přijmou/poskytnou úplatu před uskutečněním plnění,
  • přijmou plnění, u nichž jim vznikne povinnost přiznat DPH dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH (např. pořízení zboží zjiného členského státu, poskytnutí služby a dodání zboží sinstalací/montáží osobou neusazenou v tuzemsku, atd.), nebo v rámci zvláštního režimu pro investiční zlato.

Na stránkách finanční správy vtéto souvislosti můžete najít formulář kontrolního hlášení spokyny, strukturu XML souboru pro jeho elektronické podávání a další relevantní informace.

DPH u nemovitostí

Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti nové znění ustanovení §§ 56 a 56a zákona o DPH, která byla odložena Senátem vprosinci minulého roku. Hlavními změnami vtéto oblasti jsou:

  • Rozšíření definice stavebních pozemků (jejichž dodání podléhá DPH) o pozemky, u nichž došlo, resp. vjejich okolí, kprovádění stavebních prací za účelem zhotovení stavby, nebo u kterých byl uskutečněn správní úkon za účelem zhotovení této stavby;
  • Zavedení podstatné změny stavby, jako skutečnosti prodlužující časový test pro osvobození dodání stavby;
  • Možnost volby uplatnění DPH u dodání nezastavěného a „nestavebního“ pozemku.

Rozšíření reverse-charge mechanismu

Nově by tomuto režimu od 1. února 2016 mělo podléhat i dodání elektřiny a plynu sítěmi obchodníkovi.

Novela daně znabytí nemovitostí

Novela by měla být účinná od 1. dubna 2016 a od tohoto data by nebylo možné určit poplatníka této daně dohodou. Poplatníkem bude dle zákona nabyvatel nemovitosti.

Vpřípadě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Související články