Daňové kontroly převodních cen – i finanční úřady chybují

Finanční úřady pokračují v kontrolách převodních cen s čím dál větší zarputilostí. Nicméně ani ony se nevyhnou nezákonným postupům, o kterých je určitě dobré vědět, ať již při tvorbě či následné obhajobě převodních cen. Nejvyšší správní soud („NSS“) se v jednom ze svých aktuálních rozhodnutí postavil na stranu daňového poplatníka a postup správce daně při doměření daně z titulu nesprávné aplikace převodních cen označil na nesprávný.

Nesprávný postup správce daně při posouzení aplikace převodních cen

NSS ve svém rozsudku 1 Afs 143/2017 rozhodl o zásadním pochybení správce daně při posouzení aplikace převodních cen poplatníkem fyzickou osobou („FO“), která prodala veškeré své zásoby spojené právnické osobě (FO zde figurovala jako jednatel i jako společník). FO prodala uvedené zásoby s 80% slevou z prodejní ceny (nákupní ceny + marže), tj. cca za 40 % nákupní ceny, což se správci daně zdálo nepřiměřeně málo. Proto si udělal své porovnání, v rámci kterého identifikoval obdobný případ, kdy FO prodala spojené osobě („PO“) veškeré své zboží za jeho nákupní cenu. Z té správce daně vycházel a rozdíl (tedy 60 % nákupní ceny) doměřil FO jako její nepřiznaný příjem. NSS tento postup napadl jako nepřípustný a ve svém rozsudku konstatoval a potvrdil tyto pro nás důležité skutečnosti:
  1. V daňovém řízení platí zásada, že daňový subjekt nese prvotní břemeno důkazní a tvrzení ve vztahu ke své daňové povinnosti. Nicméně oblast převodních cen představuje výjimku z tohoto pravidla, tj. je to správce daně, kdo nese toto prvotní důkazní břemeno.
  2. Pokud správce daně poukazuje na ceny u srovnatelných transakcí, musí jít o transakce mezi nezávislými subjekty.
  3. Při určení srovnatelné (referenční) ceny by měl správce daně vyjít z určitého cenového intervalu, tedy srovnat původní transakci s více než jednou transakcí mezi nezávislými osobami.
  4. Pokud správce takto zjistí rozdíl mezi uplatněnou převodní cenou a referenční cenou, musí následně dát daňovému subjektu příležitost, aby zjištěný rozdíl uspokojivě vysvětlil a doložil.
Se správným nastavením převodních cen nebo se zastupováním před správcem daně vám rádi pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.