Chystáte-li vklad nemovitosti do základního kapitálu, neváhejte

Proč? Protože vklady nemovitostí do základního kapitálu společnosti budou od nového roku podléhat 4% dani z nabytí nemovitých věcí (daň nahrazující daň z převodu nemovitostí). K 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a řada dalších zákonů. V rámci těchto rozsáhlých změn bude nahrazena i daň z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí, jak jsme informovali v předešlých newsletterech. Touto změnou zanikne mimo jiné i podmíněné osvobození od daně z převodu nemovitostí při vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti, které bylo upraveno v § 20 odst. 6 písm. d) zákona č. 357/1992 Sb., o dani darovací, dědické a z převodu nemovitostí. Například bude-li po 1. 1. 2014 vložena nemovitost do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, pak společnost (nabyvatel) bude nově povinna odvést daň z nabyté nemovité věci ve výši 4% ze základu daně, kterým bude nejčastěji cena určená znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu. Pokud tedy plánujete vklady nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti, potom doporučujeme provést vklad ještě do konce roku 2013, dokud se ještě budou vklady do základního kapitálu řídit původním zákonem o dani z převodu nemovitostí a tudíž budou osvobozeny, jestliže do pěti let od vložení vkladu nezanikne účast společníka.