Boj proti daňové „optimalizaci“ – Report CbC začíná v ČR nabírat výraznějších kontur

Rádi bychom vás informovali, že Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dne 12. července 2017 vládní návrh novely zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní („Novela“) ve znění schválených pozměňovacích návrhů, která v České republice zavádí povinnost Country by Country reportingu („CbC“). Generální finanční ředitelství v této souvislosti navíc vydalo počátkem července stručnou Informaci.

CbC zpráva

CbC zpráva je dalším nástrojem daňové správy v boji proti porušování pravidel převodních cen a přesouváním daňových základů do daňově výhodnějších jurisdikcí. Dle Novely bude CbC zpráva obsahovat souhrnné informace o mezinárodních skupinách jako výnosy, daň z příjmů, základní kapitál, hospodářský výsledek, počet zaměstnanců, hodnota aktiv, a to podle jednotlivých zemí, ve kterých ta která skupina působí. Na základě těchto informací budou správci daně napříč EU schopni identifikovat potenciální nesoulad např. mezi generováním výnosů a přiznané dani z příjmů v rámci jedné jurisdikce a následně provést konkrétně cílenou daňovou kontrolu správného uplatňování převodních cen. S nastavením převodních cen (transfer pricing) a jejich dokumentací vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Novela zavádějící CbC

Původní předpokládaná účinnost Novely měla nastat již k 5. červnu 2017, nicméně aktuálně je její finální schválení a zveřejnění ve Sbírce zákonů reálné spíše na podzim tohoto roku. Schválené pozměňovací návrhy proto reagovali na toto zpoždění, a to konkrétně posunutím lhůty pro podání Ohlášení z 30. září na 31. října 2017 za všechna období končící do 31. října 2017. Pro všechna následující období platí obecné pravidlo – Ohlášení se podává nejpozději do konce prvního vykazovaného účetního období. Ohlášením se přitom rozumí povinnost ohlásit nejvyšší mateřskou entitu nadnárodní skupiny s konsolidovaným obratem nad 750 mil. EUR a dále entitu, která bude za tuto skupinu podávat CbC zprávu podle zemí („Oznámení“). Následně bude „ohlášená“ entita podávat Oznámení, které je nutné podat vždy do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období.

Informace GFŘ

Generální finanční ředitelství vydalo v této souvislosti Informaci, ve které mimo jiné uvádí, že:
  • Správcem daně pro obě podání (Ohlášení, Oznámení) je Specializovaný finanční úřad (i plné moci je nutné uplatňovat přímo u tohoto úřadu).
  • Podání Ohlášení nebo Oznámení bude možné učinit až po účinnosti Novely (k datu účinnosti bude zveřejněn formát a struktura podání).
  • Podání, která již byla učiněna, bude proto nutné podat znovu.
Pokud se v problematice a nastavení převodních cen necítíte úplně jistí, napište nám. Rádi vám pomůžeme!