A je dobojováno!

Během pátečního dopoledne (dne 21.12.2012) Prezident podepsal obě důležité novely:
  • stabilizační balíček (zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů), který zvyšuje sazby DPH na 21 % a 15 %, zavádí solidární daň či zvyšuje paušály pro živnostníky
  • novelu DPH (zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), která má technický ráz.
Obě novely budou platit od 1.1.2013. Prezident podepsal i přes jeho veřejnou kritiku přístupu politiků k řešení státního deficitu přes zvyšování DPH a možnost jeho veta byla stále ve hře.