Daňové novinky 2014 jsou stále rozostřené… Co bude dál?

Bude nově místo pátku 13. nešťastným dnem v Česku i čtvrtek 12.?

Minulý týden ve čtvrtek 12. září 2013 totiž senát zamítl doprovodné daňové zákony k novému občanskému zákoníku (dále jen NOZ), které měly platit spolu s NOZ od 1. 1. 2014 a o kterých vás průběžně v rámci našeho newsletteru informujeme. Zamítnutím doprovodných daňových zákonů k NOZ při platnosti samotného NOZ od 1. 1. 2014 tak přinese dle našeho názoru velké komplikace nejen pro podnikatele, ale i pro občany a potažmo i státní správu. Navrhovaná novela daňových zákonů obsahuje také mnoho zásadních změn, které navazují na NOZ. Jen novela daně z příjmů má téměř 900 bodů, kterými novelizuje stávající zákon.

Co bude dál?

Protože rekodifikace soukromého práva a její účinnost není závislá na tom, zda projde či neprojde soubor doprovodných zákonů, a v praxi lze očekávat potíže, nastane čas tyto potíže řešit jiným opatřením. Podle ministerstva spravedlnosti se nyní po rozpuštění Sněmovny jako jedno z řešení nabízí přijetí tzv. zákonného opatření. Zákonné opatření je zvláštní forma právního předpisu podobného zákonu a má i stejnou právní sílu. Zákonné opatření má ale na rozdíl od zákona pouze podmíněnou a dočasnou platnost. Dodatečně toto opatření musí být schváleno novou Poslaneckou sněmovnou, a tudíž závisí na výsledku říjnových voleb. Pokud schváleno nebude, tak platnosti pozbyde dnem vyhlášení usnesení Poslanecké sněmovny o neschválení zákonného opatření ve Sbírce zákonů. Do té doby, nebo pokud bude schváleno, bude právním předpisem se silou zákona. Zákonné opatření tak vytváří prostor pro navrhnutí nových změn, které již ale neprojdou řádným legislativním procesem a připomínkovacím řízením, a proto s velkou pravděpodobností může být výsledkem velmi nekvalitní právní norma. Lze ale očekávat, že obsahem opatření pravděpodobně budou přímo s NOZ související věci z původního návrhu doprovodných zákonů, a proto podle našeho názoru není prostudování předchozích zákonů zase úplně k zahození. Otázkou je, kdy se to, co má platit příští rok v daních, dozvíme. Bude to opět těsně před silvestrem 2013 nebo nyní dokonce až v lednu 2014?