Přímé zápisy do OR prováděné notářem

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zakotvuje možnost notářů přímo zapisovat korporace, případně změny jejich údajů do obchodního rejstříku. Jedná se o velmi očekávanou změnu, neboť výše uvedený zákon současně ruší některé lhůty, které rejstříkové soudy pro zápis (změn) údajů do OR měly. Současně ale stále není zřejmé, kdy a jak budou notáři schopni přímé zápisy provádět. Pro účastníky rejstříkového řízení by přímé notářské zápisy značně urychlily a zjednodušily zápis skutečností do OR, neboť notář by jim na jejich žádost kromě soupisu požadovaných dokumentů mohl zajistit i přímý zápis do OR a uložení požadovaných listin do sbírky listin obchodního rejstříku. Zápis do OR by mohl na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis provést pouze ten notář, který notářský zápis, na jehož základě je prováděn zápis (změn) údajů, sepsal a pouze za předpokladu, že budou splněny všechny další zákonné podmínky. V této souvislosti Ministerstvo spravedlnosti zmodernizovalo elektronický systém OR a před několika týdny jej spustilo. To se bohužel neobešlo bez značných komplikací. Docházelo k průtahům v řízení, k chybným a také zmateným zápisům. V současné době je možnost přímého zápisu stále pouze teoretická, a to jak z důvodu technických potíží, tak z důvodu nejasnosti, jakým způsobem mají notáři od účastníků rejstříkového řízení vybírat poplatky za tyto služby. Jedna z netrpělivě očekávaných novinek rekodifikace, která měla ušetřit čas a náklady účastníkům rejstříkového řízení, tak prozatím nebyla v praxi uvedena do provozu. K nápravě by mělo dojít začátkem příštího roku. Chcete-li zajistit bezchybný zápis do OR, neváhejte nás kontaktovat.