Od nového roku budou muset mít některé plné moci formu notářského zápisu

Ustanovení § 441 odst. 2 Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) stanoví, že pokud je pro právní jednání vyžadována zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Toto zdánlivě jednoduché ustanovení bude v praxi znamenat pro mnoho společností značné komplikace a to jak časové, tak i finanční. V praxi to tedy bude vypadat tak, že bude-li pro právní úkon vyžadována forma veřejné listiny (tj. notářský zápis), bude muset být plná moc udělena ve formě notářského zápisu. Týkat se to bude zejména rozhodnutí jediného společníka/akcionáře, např. při pořízení zakladatelské listiny, nebo při rozhodnutí o změně zakladatelské listiny, kdy se vyžaduje forma notářského zápisu. Pokud by se výše uvedená skutečnost týkala pouze českých společníků/akcionářů, neznamenala by tato změna pro společnosti závažnější komplikace. Ovšem v případě, kde je společníkem/akcionářem zahraniční osoba, bude pro tyto společnosti nová právní úprava znamenat nemalé ztížení jejich fungování. Plná moc totiž zřejmě bude muset být udělena ve formě notářského zápisu před českým notářem na území České republiky. Ministerstvo spravedlnosti ČR by k této problematice mělo připravovat výkladové stanovisko, které by mělo tuto problematiku více objasnit.