Nezaměstnanost klesá a poptávka po kvalitní pracovní síle roste

Míra nezaměstnanosti v Česku klesla na dosud nejnižší hodnoty a dle analytiků bude tento trend pokračovat. Oproti tomu však počet volných míst narůstá, a to i díky sezónním zaměstnáním. Podle dostupných dat Evropského statistického úřadu Eurostat má Česko nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Potýká se i vaše společnost s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků? Rozhodli jste se hledat pracovní sílu i za hranicemi EU? Nebo potřebujete dočasně vyslat v rámci společnosti specialisty a manažery ze třetích zemí do jednotky umístěné v ČR? Pobyt cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Aktuální znění cizineckého zákona, stejně tak jako i související novely, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Dále je udělování pracovních povolení a zaměstnávání cizinců upraveno též dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Náš tým trustových služeb poskytuje služby v oblasti vízového poradenství a může vám nabídnout  podporu pro vyřízení všech typů pracovního povolení pro občany třetích zemí jako např. zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a další související služby. Specializujeme se především na lokality Severní a Jižní Ameriky. V rámci vízového poradenství můžeme zajistit podporu pro zařazení společnosti do Projektu Ukrajina, který je určen pro zaměstnávání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Máte již specialisty ze třetích zemí alokované v rámci společnosti a přejete si je vyslat dočasně k plnění agendy do jednotky v ČR? Rádi pro vás zajistíme podporu v projektu FastTrack! Jedná se zrychlenou proceduru vnitropodnikově převáděných zaměstnanců pro zefektivnění a zjednodušení procedury vstupu a zaměstnávání kvalifikovaných cizinců pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem vnitra, s Ministerstvem zahraničních věcí a s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Projekt je určen pro společnosti, které na území ČR podnikají více než 2 roky. Další podmínky a plné znění projektu Fast Track na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Rádi vám pomůžeme a poradíme ohledně celé agendy zaměstnávání cizinců. Neváhejte nás poptat.