Jsou služby Czech POINTu vždy bez komplikací?

Letos je to již 9 let, co se Czech POINT stal prvním eGov systémem České republiky. Za dobu svého fungování se stal neodmyslitelnou součástí českého úředního prostředí a je tudíž nepostradatelným článkem  pro jednotlivé subjekty ať už v soukromoprávním, či veřejnoprávním sektoru. V současné době nabízí několik služeb, které zahrnují služby pro úředníky prostřednictvím CzechPOINT@office a služby pro občany prostřednictvím CzechPOINT@home. V rámci aplikace CzechPOINT@home, kde mohou majitelé datových schránek mimo jiné získat výpisy z veřejných i neveřejných registrů, je zpřístupněna nová možnost stáhnout si výpis z rejstříků trestů právnických osob kdykoliv a zdarma. Nová služba je dostupná na Portálu veřejné správy www.gov.cz. Zde uvedený formulář vám umožní získat ověřený výpis z rejstříku evidence Rejstříku trestů právnických osob, tj. potvrzení, že právnická osoba nemá záznam v evidenci trestů, případně jaké záznamy jsou o ní vedeny podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 418/2011 Sb. Po vyplnění a odeslání tohoto formuláře vám bude výpis zaslán do datové schránky.  Formulář žádosti může odeslat pouze osoba s oprávněním k přístupu do datové schránky. Ne všechny služby, které Czech POINT nabízí, se obejdou bez komplikací. Například služby týkající se aktivace datových schránek obchodních korporací mají své nedostatky. Týká se to zejména  zasílání přístupových údajů statutárním orgánům, kteří nejsou občané ČR. Přístupové údaje je možné zasílat pouze do zemí, které umožňují službu dodání výhradně jen do vlastních rukou adresáta (seznam uveden na stránkách Ministerstva vnitra, konkrétně datoveschranky.info).  V případě, že má Oprávněná osoba (např. jednatel společnosti) uvedenu adresu pobytu v některé ze zemí, které neumožňují službu dodání výhradně jen do vlastních rukou adresáta (např. Německo, Španělsko, Polsko, Belgie a další), datová schránka a přístupová práva se sice vytvoří,  ale přístupové údaje bohužel nelze zaslat z těchto důvodů. Řešením je buď osobní  návštěva statutárního orgánu  na místech Czech POINTu na zastupitelských úřadech ČR, tj. konzulátu nebo velvyslanectví ČR v těchto zemích (seznam úřadů uveden přímo na stránkách Czech POINTu), a nebo je zde další z možností jak přístup do datové schránky zajistit, a to ustanovením osoby Administrátora, který v tomto případě nahradí Oprávněnou osobu a je tak zmocněn přijímat i odesílat dokumenty prostřednictvím datové schránky. V případě bližších informací se na nás neváhejte obrátit, rádi vám poradíme a pomůžeme.