Konec anonymních akcionářů v Čechách

Návrh zákona se vrací do Poslanecké sněmovny v přísnější podobě. Senát rozhodl, že by měl být doplněn o dvě novely. Čekají nás změny v zákonech o veřejných zakázkách a o podporovaných zdrojích energie. Podívejte se, zda tato změna postihne i vás? Motivem předkládaného zákona o zrušení listinných akcií na majitele, je snaha zvýšit transparentnost akcionářské struktury a zabránit zneužívání listinných akcií na majitele. Novela navrhuje zachovat možnost akciových společností vydávat akcie na majitele, avšak pouze pod podmínkou jejich zaknihování (registrace) u centrálního depozitáře nebo jejich imobilizace (fyzické uložení) u banky. Pokud si tedy společnosti budou chtít zachovat stávající podobu akcií na majitele, budou muset učinit jednu z výše uvedených možností. V případě, že společnost nic takového neudělá, akcie na majitele se od 1. ledna 2014 budou považovat za listinné akcie na jméno. Zároveň společnost nebude moci vykonávat svá akcionářská práva, dokud si nezajistí jejich výměnu na akcie na jméno. Celý proces bude ale i přesto pro podnikatelské subjekty znamenat vynaložení nemalých finančních prostředků. V České republice je zhruba 25 tisíc akciových společností a akcie na majitele má víc než polovina z nich. Senát navrhl úpravu, která sice ponechala původní vládní návrh vcelku, ale přidala k němu novelizaci zákona o veřejných zakázkách a zákona o podporovaných zdrojích energie. V případě novely zákona o veřejných zakázkách senátní návrh stanovuje, aby akciové společnosti, které se uchází o veřejné zakázky, musely mít zaknihované akcie. U zahraničních subjektů by pak existovala povinnost vydat čestné prohlášení o tom, která osoba je vlastník akcií, jejichž jmenovitá  hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu uchazeče. Otázkou bohužel zůstává fakt, zda má vůbec schválení takovéhoto zákona smysl a zda poslanci tímto krokem vyřeší výše zmiňované úskalí akcií na majitele. Pokud by totiž akcionáři, kteří chtějí zůstat z jakéhokoliv důvodu utajeni, koupili společnost v zemi, kde nejsou akcie na majitele zakázány, a prostřednictvím této společnosti následně nakoupili akcie domácí firmy, bude akciová společnost i nadále poskytovat anonymitu svým skutečným vlastníkům. Pro více informací nás kontaktujte.