Workshop – Největší výzvy rodičů při přesunu majetku na budoucí generace

Dovolujeme si vás pozvat na další z privátních workshopů, tentokrát primárně na téma „Největší výzvy rodičů při přesunu majetku na budoucí generace“, který se uskuteční dne 16. června 2017 v prostorech Chateau Gbeľany u Žiliny od 9:30 do cca 15:30. Na základě našich zkušeností vnímáme problematiku komunikace mezi rodiči a jejich následovníky jako jeden z klíčových faktorů pro úspěch rodiny a rodinného majetku v budoucnosti. Ve vyspělých zemích má toto téma významné místo ve výchově budoucích generací. Naší snahou je pomoci Vám nastavit tuto komunikaci od začátku co nejlépe a nabídnout Vám zkušenosti, které se budují po staletí. Druhým hlavním tématem workshopu je otázka spojena se správou finančního majetku a investic. Chceme Vám poskytnut návod, jak se zorientovat v aktuálním ekonomickém prostředí, jak regionálním tak globálním, a představit Vám souvislosti, které jsou pro správné investiční rozhodnutí důležité.

Program workshopu je naplánován následovně:

Primární hrozby při řízení rodinného majetku a jak se jim úspěšně vyhnout

Jean Francois Cats, Zakládající partner RSM Belgie   Rodiny a jejich majetek byl vždy vystaven externím a interním hrozbám a toto ohrožení si prožili starobylé šlechtické rody, stejně jako novodobé podnikatelské rody. Naším cílem je představit Vám chyby, kterých se dopouští rodiče v zemích, kde má majetek a jeho transformace staletou tradici a pomoci Vám vyvarovat se podobným chybám. Jean Francois této problematice věnuje velkou část své kariéry a je připraven se s Vámi o své zkušenosti podělit. Prezentace je v anglickém jazyce, tlumočení bude zajištěno.

Ekonomický výhled pro region středění a východní Evropy, příležitosti a hrozby

Richard Tóth, hlavní ekonom Privatbanka, a.s. Žijeme v době, která je charakteristická především tím, že přináší investiční prostředí, které je, v porovnání s minulostí, značně nestandardní. Richard Vás provede aktuálním pohledem na region střední Evropy, tedy region, v kterém žijete a podnikáte. Jednotlivá fakta se pokusí prezentovat v jejich souvislostech a dopadech na budoucí vývoj v našem regionu. Bude se věnovat možným dopadem Brexitu, tématu restartu inflace v Eurozóně, možnému růstu úrokových sazeb resp. často se připomínající očekávání krize.

Strukturovaní rodinného majetku s cílem zachování jeho jednoty a nedělitelnosti

Michal Šubín, Head of RSM CZ Family Office Po obědě Michal naváže na přednášku Jeana Francoisa a představí Vám možnosti zapracování myšlenek jak zachovat majetek pro budoucí generace vybudováním hodných korporátních struktur. Každá rodina je jinak strukturovaná, má jiné zvyky a pravidla. Stejně tak každý rodinný majetek a podnikání má svá specifika a danosti.  Konečná podoba struktury rodinného majetku a jeho budoucí správy a využívání je věcí diskuse a zodpovědného plánování.

Akciové trhy jsou na maximech, výnosy na minimech. Je dnes vůbec možné rozumně investovat?

Miron Zelina, člen představenstva Privatbanka, a.s. Říká se, že největším rizikem je neinvestovat. Miron rozvede Richardovu prezentaci a pokusí se odpovědět na nelehké otázky, jakým způsobem reagovat na dnešní trendy a přicházející změny, jak se bránit budoucím poklesům, respektive jak benefitovat z růstů specifických trhů. Workshop se uskuteční v krásném prostředí Chateau Gbeľany, přibližně 10 km z centra Žiliny. Pokud byste měli zájem využít ubytovací kapacity, prosím informujte nás, rádi Vám budeme nápomocní. V případě jakýchkoliv otázek nás prosím neváhejte kontaktovat. RSVP: 14. červen 2017