Czech Republic
Jazyky

ZNALECKÁ KANCELÁŘ RSM CZ – SPECIALISTA NA SOUDNÍ SPORY

Téměř všechna odvětví ekonomiky jsou nyní dotčena situací související s protiinfekčními opatřeními evropských vlád a dalších významných ekonomik. Tato situace se samozřejmě dotkne i problematiky oceňování jak aktiv, tak jednotlivých společností. Zároveň lze předpokládat, že část firem bude mít problémy s dodržováním svých závazků či bude usilovat o jejich úpravu, a to buď formou dohody smluvních stran či prostřednictvím soudního sporu.

Dle našich historických zkušeností je právě období výrazného hospodářského poklesu časem, kdy narůstá množství sporů jak mezi společnostmi, tak mezi společnostmi a státem. Typickým je též zpětné přehodnocování správnosti strategických rozhodnutí statutárních orgánů jednotlivých společností.

Rádi bychom připomněli, že problematika soudních sporů je dlouhodobou specializací naší společnosti. V rámci našich historických prací jsme se typicky zabývali následujícími oblastmi:

  1. Vyčíslováním protiplnění spojených s rozdílnými názory na hodnotu akcií (typicky problematika povinných odkupů či převodů ve skupině).
  2. Vyčíslování újmy a nároků spojených s nedodržením podmínek akvizice (typicky výplaty earn-outů či problematika spojená s nedodržením parametrů specifikovaných v kupní smlouvě.). Též se jedná o méně standardní újmy spojené např. s následným nekalosoutěžním chováním bývalého vlastníka společnosti.
  3. Vyčíslování újmy související s historickými rozhodnutými statutárních orgánů.
  4. Vyčíslování újmy spojené s neoprávněným užitím nehmotných aktiv či přímo poškozením nehmotných aktiv.
  5. Vyčíslování újmy spojené s oblastmi regulovanými antimonopolní problematikou (zneužití dominantního postavení na trhu atd.).

Zároveň jsme možnou újmu kvantifikovali pro široký rozsah oborů – od kapitálově náročných oborů po potravinářské a IT obory. Též naše závěry a postupy obhajujeme jak u obecných soudů působících v rámci ČR, tak v případě mezinárodních arbitráží. Podle nám dostupné zpětné vazby jsou naše vysvětlení ze strany soudů přijímána jako srozumitelná.

Nevyhýbáme se ani zpracovávání znaleckých posudků na základě standardního usnesení soudu, což nám umožňuje získávat zkušenosti i v méně tradičních oblastech.

Pokud se nacházíte v situaci, kdy může dojít ke sporu stojícímu na ekonomických argumentech, rádi s vámi danou situaci probereme a, kde to bude možné, sdělíme vám náš předběžný názor na daný problém. Neváhejte se na nás obrátit na kontaktech uvedených níže.

 

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz