Czech Republic
Jazyky

ServiceDesk

Co je ServiceDesk?

Služby ServiceDesku RSM CZ jsou beze zbytku realizovány v Zákaznickém Centru RSM CZ a.s.

To zajišťuje zejména jednotný kontaktní bod pro hlášení všech požadavků = pracoviště Single Point of Contact (SPOC), řízení řešení požadavků, služby dohledu IT prostředí, služby Helpdesku – 1. úrovně podpory.

Dále jsou zajišťovány předprodejní konzultace a poradenství.

Výhody ServiceDesku

  • Služby nabízíme formou uzavírání smluv podle metodiky SLA, jejímž předmětem je katalog služeb tvořený společně se zákazníkem
  • Záruční servis
  • Pozáruční a mimozáruční servis
  • Servis přesahující standardní podmínky záručních a pozáručních oprav (Servisní smlouva)
  • Servisní linka v režimu 24x7x365
  • Údržba

Kontaktní osoby

Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Networking

+420 225 305 305

martin.zeman@rsm.cz

Reference

Saargummi logo